Partneri nas podržavaju u financijskom obrazovanju građana. Hvala svima koji su prepoznali ciljeve i misiju Štedopisa koji se ostvaruju kroz besplatne i kvalitetne programe.

Donatori

Korporativni partneri i strukovna udruženja

Addiko banka

Croatia osiguranje

Hrvatska udruga banka

Partneri

Civilni i javni sektor:

Udruga Zamisli

Hrvatska udruga mladih

Klub mladih Split

Udruga srednjoškolaca Hrvatske

Ambidekster klub

Korak po korak

Savjet mladih Grada Zagreba

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga