Štedopis – jedan od potpisnika Sporazuma o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti

Sporazumu je pristupilo još 15 institucija, odnosno predstavnici ministarstva, nevladinih organizacija i financijskih institucija.

Ministarstvo financija, kao koordinator aktivnosti na području financijske pismenosti potrošača, iniciralo je sklapanje Sporazuma o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj kojem je pristupilo još 15 sporazumnih strana među kojima su predstavnici javnopravnih tijela, nevladinih organizacija i financijskih institucija, a koji kontinuirano poduzimaju aktivnosti s ciljem financijskog opismenjavanja potrošača u Hrvatskoj.

Sporazumne strane su:

 1. Ministarstvo financija
 2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 3. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 4. Ministarstvo zdravstva
 5. Hrvatska narodna banka
 6. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 7. Ekonomski fakultet u Zagrebu
 8. Agencija za odgoj i obrazovanje
 9. Financijska agencija
 10. Hrvatska gospodarska komora
 11. Zagrebačka burza
 12. GIU Hrvatska udruga banaka
 13. Hrvatski ured za osiguranje
 14. Hrvatska udruga poslodavaca
 15. Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava
 16.  Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje.

Bitno je istaknuti kako je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine usvojila Zaključak kojim se prihvaća Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine, broj 11/15).

Ciljevi  Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača su razvoj kvalitete, povećanje kanala distribucije, ali i provođenje već poznatih i učinkovitih aktivnosti te zajedničko djelovanje svih dionika u svrhu stvaranja financijski opismenjenog stanovništva, a obuhvaća građane svih dobnih skupina u Hrvatskoj.

Da bi se navedeni ciljevi ostvarili Vlada donosi akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača kojim se propisuju mjere i aktivnosti usmjerene prema podizanju financijske pismenosti. U skladu s akcijskim planom diljem Hrvatske organizirani su brojni seminari, radionice, stručni skupovi, okrugli stolovi, konferencije te provedeni brojni projekti s ciljem podizanja razine financijske pismenosti među njenim građanima.

Na temelju Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača, a radi praćenja provedbe mjera i aktivnosti, Ministarstvo financija osnovalo je Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti određenih akcijskim planom za svaku godinu, u čiji rad su uključene sporazumne strane.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine Finski institut za javno upravljanje (HAUS) u korist Ministarstva financija proveo je Twinning light projekt „Razvoj programa financijske pismenosti s ciljem podizanja razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj (CRO FINANCIAL LITERACY)“; jedna od komponenti ovog projekta  bila je usmjerena na poboljšanje suradnje i koordinacije između dionika uključenih u provedbu financijske edukacije. Rezultat toga je sklapanje predmetnog Sporazuma koji ima za cilj produbljivanje suradnje u području provođenja mjera i aktivnosti s ciljem financijskog opismenjavanja potrošača na temelju uzajamnog povjerenja i razumijevanja, rukovodeći se načelima i postupcima utvrđenim ovim Sporazumom.

 

 

Photo by rawpixel on Unsplash