Sve ponude kredita na jednom mjestu

Informativna lista ponude kredita objavljena na internet stranicama HNB-a građanima olakšava uvid u kreditne ponude, a na raspolaganju im je i besplatna mobilna aplikacije mHNB.

Aktualna ponuda kredita ažurirana je u travnju 2018. godine a kredite je moguće pretraživati po jednoj od 6 različitih vrsta ili po svima ili jednoj od tri vrste kamatnih stopa (fiksna, promjenjiva i kombinirana). Dostupne su informacije o najvećem iznosu i roku kredita, efektivnoj kamatnoj stopi, vrsti i visini promjenjivog parametra, fiksnoj marži kreditne institucije te postojanju i visini naknade za prijevremenu otplatu kredita.

Lista  se  izrađuje se na temelju podataka za koje odgovaraju i koje dostavljaju kreditne institucije Hrvatskoj narodnoj banci, a sadržava osnovne informacije o izabranim vrstama kredita kojima se građani najčešće koriste te omogućuje usporedbu ponude svih kreditnih institucija.

Razlike između aktualnih ponuda kreditnih institucija i podataka objavljenih u Informativnoj listi moguće, napominje HNB,  jer kreditne institucije obično imaju i dodatne uvjete te različite modele koji se odnose na izabrane vrste kredita.

Informacije o trenutnoj ponudi kredita građani mogu  pregledavati i putem besplatne mobilne aplikacije mHNB.