Što je osiguranje?

Svrha osiguranja je zaštita od posljedica budućih štetnih događaja, a ne zarada na osiguranju.

Osiguranje je način da smanjite mogući financijski gubitak ili nevolju. Pomaže nam da platimo troškove uslijed neočekivanih događaja rizika koji ugrožavaju naš život, zdravlje ili imovinu.

 

Kako osiguranje radi

Društvu za osiguranje plaćate dogovoreni novčani iznos koji se zove premija. Društvo za osiguranje zauzvrat se obvezuje isplatiti vam određeni iznos novaca – osigurninu, ako kojim nesretnim slučajem dođe do štete od koje ste osigurani tijekom trajanja osiguranja.
Detalji osiguranja – poput onih od kojih ste događaja osigurani i u kojem iznosu, definirani su u vašoj polici osiguranja. Polica osiguranja je ugovor između vas i društva za osiguranje.

 

Kako društvo za osiguranje posluje

Društvo za osiguranje prima uplate premija osiguranja, a kada nastane osigurani slučaj, odnosno određena šteta, ima obvezu isplate osigurane svote, tj. naknade. Do tada novac ulaže u u različite oblike financijske imovine (npr. državne obveznice, depozite …). Od vraćenih ulaganja osiguravaju novac za pokriće u slučaju vaše, ali i svih drugih nezgoda svojih osiguranika.

Bez obzira radi li se o osiguranju imovine (stana, kuće, vrijednog predmeta), osiguranju od odgovornosti (primjerice, obvezno automobilsko osiguranje) ili osiguranju života, osiguranje se uvijek temelji na načelima uzajamnosti i solidarnosti. Veći broj osoba organizirano sudjeluje u stvaranju novčanih rezervi iz kojih će se podmiriti osigurani gubitak nekog člana zajednice.

Sva društva za osiguranje članovi su Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) koji između ostalog, rješava pritužbe osiguranika. Pri HUO postoji Centar za mirenje, a više potražite na internetskim stranicama www.huo.hr.

 

Važno je zapamtiti: svrha osiguranja nije zarada na osiguranju, već zaštita od posljedica budućih štetnih događaja.
U općim i posebnim uvjetima osiguranja detaljnije su propisana sva vaša prava i obveze, kao i prava i obveze društva za osiguranje.
Uvjete osiguranja dobro proučite prije samog sklapanja ugovora o osiguranju i pitajte društvo za osiguranje ako vam nešto nije jasno!

 

 

Zašto trebamo osiguranje 

Osiguranje nas i one koje volimo štiti od financijskog gubitka uslijed neočekivanog događaja.

Primjerice:

• auto-osiguranje će isplatiti naknadu za popravak automobila ako ste imali prometnu nesreću;
• životno osiguranje će vašim voljenima isplatiti novac u slučaju vaše smrti;
• osiguranje stana ili kuće pokrit će troškove popravka u slučaju požara, poplave ili drugog štetnog događaja.

 

 

Koje osiguranje odabrati

Postoje obvezna i dobrovoljna osiguranja, a osnovna podjela je na životna ili neživotna osiguranja. Postoje razne vrste osiguranja koje pokrivaju razne rizike. Auto osiguranje je obavezno za sve koji posjeduju automobile, većina ostalih osiguranja je dobrovoljna. Koju ćete vrstu osiguranja odabrati ovisi o vašim potrebama i mogućnostima.

Primjerice, ako imate obitelj razmislit ćete o životnom osiguranju, a ako ste samac i ako o vama nitko ne ovisi, možda vam životno osiguranje ne treba. Ako često putujete, možda biste mogli razmisliti o putnom i dodatnom zdrastvenom osiguranju.

Važno je da razumijete neke od najčešćih vrsta osiguranja, kako izabrati ono koje odgovara vašim potrebama i mogućnostima, te što učiniti i kome se obratiti u slučaju zaštite vaših potrošačkih prava.