HUO

stu
16

Što je osiguranje?

Svrha osiguranja je zaštita od posljedica budućih štetnih događaja, a ne zarada na osiguranju.

Piše:  Štedopis | Osiguranje za početnike
VIŠE