ŠtedopisTV: O inflaciji i euru

Nova dva video filma objavljena na YouTube kanalu Štedopisa pomažu građanima u razumijevanju osobnih financija a nastala su uz financijsku podršku Grada Zagreba.

ŠtedopisTV kanal na Youtube obogaćen je za još 2 video filma na temu uvođenja eura i inflacije nastala kroz projekt „Razgovaramo o novcu“  koji su financirani od Grada Zagreba.

Sudeći prema anketi među građanima, na euro su spremni, a i o inflaciji se dosta zna; građanima je jasno kako uvođenje eura nema veze s inflacijom koja je u trenutku snimanja videa (studeni 2022.) u Hrvatskoj iznosila 13,2 % što je najviša razina otkada Državni zavod za statistiku (DZS) vodi te podatke.

U video “Euro, naš novac” gost ja Roman Šubić, viceguverner Hrvatske narodne banke, a u video “Inflacija oko nas” Milan Deskar Škrbić, direktor Direkcije za modeliranje Hrvatske narodne banke.

Sada je na ŠtedopisTV dostupno ukupno 12 kratkih filmova koja pomažu građanima u razumijevanju utjecaja novca na svakodnevni život.

 

Photo: Unsplush