Niske kamatne stope još najmanje dvije godine

Vijest da će kamatne stope ECB-a još dulje vrijeme ostati niske dobra su vijest za građane koji imaju kredite u eurima i prilika za jeftinije refinanciranje postojećih kredita i smanjenje tereta otplate duga.

Europska središnja banka (ECB) na svojoj sjednici održanoj 7. rujna odlučila je zadržati  rekordno niske kamatne stope i time nastaviti s politikom jeftinog novca.

“Kamatne će se stope zadržati na niskim razinama tijekom duljeg razdoblja”, poručio je guverner eurozone Mario Draghi što je pozitivna vijest za prezadužene zemlje kao što je Hrvatska.

Vijest da će  kamatne stope ECB-a još dulje vrijeme ostati niske dobra su vijest za građane koji imaju kredite u eurima čije rate ovise o kretanju referentne kamate EURIBORA. To konkretno znači da znači da u sljedećih godinu do dvije ne bi trebalo doći do porasta kamatnih stopa što je  i prilika za jeftinije refinanciranje postojećih  kredita i smanjenje   tereta otplate duga.

Kamatne stope  kredita kod kojih je promjenjiv parametar Nacionalna referentna kamatna stopa  imaju tendenciju i daljnjeg pada.

Promjenjive kamatne stope na kredite danas se uglavnom javljaju u formi u kojoj je jedan dio fiksan, a drugi dio je promjenjiv i ovisi o kretanju referentne tržišne kamatne stope za određenu valutu. To može biti EURIBOR (ovisan o karakteru monetarne politike ECB-a i stanju financijske stabilnosti u eurozoni) ili Nacionalna referentna stopa (NRS).

Euribor je prosječna međubankarska kamatna stopa po kojoj prvorazredne banke unutar Europske monetarne unije međusobno posuđuju novac. Utvrđuje se svakog radnog dana u Bruxellesu, a podatke o visini stopa objavljuju European Banking Federation i ACI – The Financial Markets Association. EURIBOR je također javno dostupan na informacijskim sustavima Reuters i Bloomberg, te na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu.

Autor: Marina Ralašić