Projekt „Građani za 5!“ za bolje sutra

Ukupna vrijednost projekta je 150.000 eura, a cilj je ojačati demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman mladih.

Institut za obrazovanje u partnerstvu sa Štedopisom od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. godine provodi projekt “Građani za 5!“. Ukupna vrijednost projekta je 149.999,86 eura, a 134.999,89 eura osigurano je kroz financijsku podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Jedan od izazova s kojim se danas suočavaju mladi je nedostatak ekonomske, financijske i medijske pismenosti te manjak prilika za razvoj tih znanja i vještina, bez kojih im je otežano aktivno i učinkovito sudjelovanje u zajednici. Navedeni izazov predstavlja poseban rizik u trenutnim društvenim i ekonomskim okolnostima, u kojima se očekuje porast nezaposlenosti te pad životnog standarda zbog pandemije uzrokovane koronavirusom.

U skladu s time, osmišljen je projekt „Građani za 5!“ čiji cilj je ojačati demokratsku kulturu, građansku svijest i građanski angažman mladih kroz razvoj i provedbu programa građanskog obrazovanja u tri područja: a) ekonomska, financijska i medijska pismenost, b) osobni i socijalni razvoj, te c) održivi razvoj.

Nositelj projekta je Institut za razvoj obrazovanja, a partneri su Štedopis, Hrvatsko debatno društvo, udruga Humanum te Norsensus Mediaforum iz Norveške.

Projekt je fokusiran na mlade devet osnovnih i srednjih škola koji žive u Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Virovitičko-podravskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskeoj, Vukovarsko-srijemskoj i Splitsko-dalmatinskojžupaniji. Učenici će biti uključeni u edukativne radionice, debate i online kvizove kako bi razvili znanja i vještine za ravnopravno i aktivno sudjelovanje u ekonomskim i gospodarskim procesima te stvaranju novih rješenja u svojim zajednicama. U sklopu projekta bit će osmišljeni i razvijeni obrazovni programi iz područja financijske pismenosti, održivosti i osobnog razvoja.

U projekt će biti uključeni nastavnici devet osnovnih i srednjih škola koji će razviti svoja znanja iz podučavanja mladih o ekonomskoj, financijskoj i medijskoj pismenosti te će biti osposobljeni za nastavak podučavanja svojih učenika o tim temama i po završetku projekta.

Uz to, u projekt će biti uključeni i pripadnici ranjivih skupina (mladi pripadnici romske populacije, starije osobe na rubu siromaštva i učenici pripadnici nacionalnih manjina) za koje će biti razvijeni specijalizirani obrazovni programi prilagođeni njihovim specifičnim potrebama. Volonteri koji rade s tim skupinama ojačat će svoja znanja iz područja financijske pismenosti kako bi nastavili primjenjivati naučeno u daljnjem radu.

Na temelju ovog projekta, u koje je uključeno i istraživanje učinkovitosti kreiranih obrazovnih programa, Institut za razvoj obrazovanja formulirat će preporuke za unaprjeđenje odgojno-obrazovnih procesa u području građanskog odgoja.

Za više informacija o projektu pratite naše web i Facebook stranice, a možete se i izravno javiti voditeljici projekta Mia Lakatoš, Institut za razvoj obrazovanja: mlakatos@iro.hr.