Na više od 2350 mjesta u Bibliji se govori o novcu

Kako zarađivati, trošiti, štedjeti, ulagati, darivati i izaći iz dugova na biblijski način.

Biblija je mudra i poučna knjiga, a kako novac ima vrlo dubok utjecaj na ljude i na osobni odnos s Bogom, na više od 2350 mjesta u Bibliji se govori o novcu, jer je Bog htio poučiti svoj narod kako postupati s novcem.

 

Kada naš novac vrijedi

Dosljedna poruka Biblije glasi: budite mudri s novcem. Štedjeti novac, ali ne ga gomilati. Trošiti novac, ali oprezno i promišljeno. Novac trebamo koristiti kako bismo pomogli drugima, nije pogrešno biti bogat, ali je krivo voljeti novac. Nije pogrešno biti siromašan, ali je pogrešno trošiti novac na nevažne stvari.

Doc. dr. Darko Tomašević, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, u svom znanstvenom radu „Novac i odnos prema bogatstvu u Svetom pismu“ navodi da Biblija obiluje mjestima gdje se bilo izravno, bilo neizravno govori o novcu.

Stari zavjet je na bogatstvo gledao različito. S jedne strane bogatstvo smatra Božjim darom, a s druge strane govori o opasnosti materijalnih dobara koja vrlo često udaljavaju čovjeka od Boga. Uz kritiku bogatstva, prorocima Starog zavjeta je još više stalo do brige i zaštite siromašnih. Stoga potiču bogate da pomažu siromašnim.

Novi zavjet naglašava da bogatstvo ima svoju vrijednost samo ako pomaže drugima i ako pomaže općem dobru. Bogatstvo treba dijeliti s potrebnima i bogataš ne smije ponižavati siromašne. Bogat nije onaj tko posjeduje, nego onaj tko daje.

Skoro polovica Isusovih prispodoba ima neke veze s novcem, što je samo znak da je novac bio važan ali i razumljiva slika tadašnjim slušateljima. Naime, poslovanje s novcem je nešto što su ljudi toga vremena razumjeli i čime su se bavili, navodi dr. Darko Tomašević. Palestina, a posebno krajevi Galileje u kojima je Isus naučavao, bili su na važnom trgovačkom putu (tzv. „Via maris“ – koji je išao od Eufrata i Tigrisa pa sve do Egipta), što je pogodovalo poslovanju i trgovini.U predjelima plodne doline Ezdrelon uzgajali su se mnogi prehrambeni proizvodi te druga roba s kojom se trgovalo, tako da je novac bilo sredstvo kojim se stanovništvo često koristilo.

Izvojili smo nekoliko biblijskih citata u vezi s novcem.

 

O mitu, krađi i plaćama

Ne primaj mita, jer mito zasljepljuje i one koji najjasnije gledaju i upropašćuje pravo pravednika. (Izl 23, 8)

Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega. (Lev 19, 11)

Ne iskorišćuj svoga bližnjega niti ga pljačkaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra. (Lev 19,13)

 

O siromasima

Kad budete želi žetvu sa svoje zemlje, nemoj žeti dokraja svoje njive niti pabirčiti poslije svoje žetve. Ostavi to sirotinji i strancu. Ja sam Jahve, Bog vaš. (Lev 23, 22)

 

O lijenosti i marljivosti

Lijena ruka osiromašuje čovjeka, a marljiva ga obogaćuje. (Izr 10, 4)
Tko je nemaran u svom poslu, brat je onomu koji rasipa.(Izr 18, 9)

 

Podrijetlo bogatstva

Blago stečeno jezikom lažljivim nestalna je ispraznost onih koji traže smrt. (Izr 21, 6)

 

Bogatstvo može izazvati pogrešan odnos prema materijalnim dobrima

I dometnu im: »Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.« (Lk 12, 15)

 

Ljubav prema novcu vodi k zlu

Jer je korijen sviju zala lakomost, kojemu neki predavši se zalutaše od vjere i na sebe navukoše jade mnoge. (1. Tim 6,10)

 

Zadovoljstvo nije povezano s količinom novca

Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača! (Fil 4, 12-13)

 

Naši interesi su tamo gdje ulažemo svoj novac

Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. (Mt 6, 19-22)

 

O grešnicima

Eto, takvi su grešnici: uvijek spokojni, bogatstvo zgrću. (Ps 73, 12)

 

O milostinji

Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti! (Mt 6, 2-4)