Istraživanje o stavovima učenika: Financije nisu važne samo odraslima

Financijska pismenost je korisna za mlade, a učenici žele ponovo sudjelovati u radionicama financijske pismenosti Štedopisa, pokazuje prvo istraživanje o stavovima učenika o financijskoj pismenosti koje je proveo Institut za razvoj obrazovanja.

U okviru projekta Građani za 5! Štedopis je održao radionice financijske pismenosti za više od 800 učenika osnovnih i srednjih škola u sedam hrvatskih županija  – Bjelovarsko-bilogorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Virovitičko-podravskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Vukovarsko- srijemskoj, Koprivničko-križevačkoj, Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Nakon sudjelovanja u radionicama mladi su mnogo bolje razumjeli pojmove vezane uz donošenje važnih financijskih odluka. Posebno su istaknuli važnost razlikovanja želja od potreba, pravilnog i odgovornog trošenja novca te štednje te prepoznaju važnost financijske pismenosti za svoju budućnost, zaključak je  istraživanje o stavovima učenika provedenog od Instituta za razvoj obrazovanja među učenicima koji su sudjelovali na radionicama.  Rezultati istraživanja poslužuju za formuliranje preporuka unaprjeđenja obrazovnih procesa u području financijske pismenosti koje će se uputiti nadležnim tijelima kao doprinos donošenju javnih politika temeljenih na dokazima.

 

Zabavno i korisno

 

Istraživanje pokazuje da se interes učenika za teme financijske pismenosti nakon sudjelovanja na radionicama povećao te da je

  • radionica bila zabavna
  • svidio im se način na koji su učili o osobnim financijama jer nije sličan uobičajenoj nastavi
  • naučeno na radionicama bilo je korisno, važno i zanimljivo
  • učenici žele ponovo sudjelovati u sličnim radionicama.

Može se zaključiti da su provedene radionice bile uspješne, da su učenicu rado sudjelovali te da su stekli nova važna znanja o upravljanju novcem. Također, nakon radionica je značajno podignuta svijest o važnosti financijske pismenosti kod učenika.

 

Preporuke istraživanja

 

Uzevši u obzir da je razina financijske pismenosti u Hrvatskoj niska među djecom i mladima, važno je financijska pismenosti bude prepoznata i uključena u kurikulum.

No, obrađivanje teme financijske pismenosti kroz projekte ne omogućuje kontinuitet, niti je moguće osigurati obuhvat svih učenika, budući da provođenje projekata ovisi o nizu vanjskih faktora, a primarno o broju raspisanih natječaja za projekte s jedne strane, ali i mogućnosti pojedinih škola da budu uključene u takve projekte.

Slijedom navedenoga, učenici nekih škola i/ili učenici nekih generacija ne sudjeluju u projektima financijske pismenosti što je nepovoljan ishod jer su ti učenici zakinuti za vrlo važne sadržaje, a tema koja je od iznimne važnosti za obrazovanje aktivnih građana ne bi smjela ovisiti samo o dostupnim projektima.

Temeljem iskustva stečenoga tijekom provođenja projekta Građani za 5! iskristalizirale su se sljedeće preporuke.

Donositeljima odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini  preporuka je da:

1) u prvom koraku, podrži raspisivanje što više natječaja za financiranje projekata na temu financijske pismenosti;

2) u drugom koraku, da se područje financijske pismenosti integrira u redovitu nastavu te da se kurikulum međupredmetne teme Poduzetništvo izmijeni u tom smjeru.

Osnovnim i srednjim školama:

1) da se uključe u provedbu dostupnih projekata na temu financijske pismenosti;

2) da podrže nastavnike koji iskažu motivaciju za samostalno provođenje radionica o financijskoj pismenosti;

3) da zagovaraju provođenje radionica o financijskoj pismenosti u svojim zajednicama, a osobito među roditeljima učenika škole.

Nastavnicima osnovnih i srednjih škola zainteresiranima za temu, a osobito nastavnicima koji su razrednici, predlaže se:

1) da jačaju svoje nastavničke kompetencije za izvođenje radionica o financijskoj pismenosti;

2) da koriste nastavne resurse nastale tijekom projekta Građani za 5!, a posebice udžbenik Novac i ja;

3) da zagovaraju provođenje radionica o financijskoj pismenosti u svojim školama.

 

Cijelo istraživanje dostupo je na linku: https://www.gradaniza5.com.hr/istrazivanje-financijska-pismenost-za-5/

O projektu: Institut za obrazovanje u partnerstvu sa Štedopisom, Hrvtskim debatnim klubom, Udrugom Humanum i Norsensus Norveška od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022. godine provodi projekt “Građani za 5!“ kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Projekt  sufinancira  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Fotografija: Učenici o.š. Vladimira Vidrića iz Kutine