Djeca moraju naučiti upravljati novcem

Kako bi se djeca od malena učila odgovornom ponašanju, važno ih je pripremiti za nekoliko financijskih pitanja, a to je najbolje u osnovnoj školi.

 Sedam je razloga zašto djeca moraju naučiti upravljati svojim novcem.
  1. Život u financijskoj slobodi

Kada djeca od najranije dobi usvoje zdrave financijske vještine i navike, kao odrasli donose ispravne financijske odluke.

  1. Bilo koju vještinu je lakše naučiti kao dijete

Bilo da se radi o učenju vožnje bicikla ili upravljanju novcem, sve su životne vještine manje teške kada se nauče kao dijete.

  1. Razlikovati potrebe i želje od rane dobi

Kada djeca nauče razlikovati potrebe i želje svjesniji su svojih izbora od najranije dobi – što im pomaže da izbjegnu nepotrebne troškove kao odrasli.

  1. Nikad nije prerano učiti o štednji i ulaganju

Iako se štednja i ulaganje mogu činiti previše apstraktnim ili preteškim djeca ih iznenađujuće lako shvaćaju od najranije dobi.

  1. Snaga složenih kamata

Osnovno je naučiti djecu kako novac eksponencijalno raste zahvaljujući snazi složenih kamata, tako da to znaju iskoristiti u svojem životu što ranije.

  1. Razumijevanje važnosti oportunitetnog troška

Djecu treba naučiti da svaka financijska odluka ima oportunitetni trošak jer je novac ograničen resurs. To će im pomoći da donesu pametne financijske odluke.

  1. Štedjeti za mirovinu od prve plaće

Financijski pametna djeca razumiju da što prije počnu štedjeti za mirovinu, to im brže raste štednja i maksimiziraju svoje povrate.