ŽIVOTNA OSIGURANJA

Smisao osiguranja života je zaštita od različitih rizika koji ugrožavaju naš život i zdravlje. Osim rizika smrti i doživljenja, policom osiguranja života možete se osigurati i protiv invalidnosti, ozbiljne bolesti, boravka u bolnici i slično.

Kada izabrati životno osiguranje

Životno osiguranje trebali biste izabrati ako želite osigurati budućnost svojih najmilijih, za slučaj da vam se dogodi ono najgore, uz mogućnost sigurne štednje za starije dane. Takvu odluku ljudi u pravilu donose kada postanu spremni disciplinirano i kontinuirano odricati se određenog iznosa da bi osigurali budućnost sebi i svojoj obitelji. Bolest, invalidnost i smrt nepredvidljivi su tragični događaji koji donose i gubitak financijskog oslonca obitelji. Bez važnog izvora prihoda i lišena materijalne sigurnosti, svaka se obitelj može naći u ozbiljnim i dugoročnim financijskim problemima.
Što prije ugovorite policu osiguranja, lakše ćete ostvariti ciljeve.

Osiguranje se može ugovoriti od 14. pa do 65. godine, s tim da polica može trajati najdulje do 75. godine. Za osobe mlađe od 18 godina osiguranje mora ugovoriti punoljetna osoba. Policu osiguranja koja zapravo predstavlja štednju mogu imati i djeca, već od rođenja, no i tada ugovaratelj osiguranja mora biti punoljetna osoba. U tom slučaju ugovaratelj osiguranja je jedna, a korisnik druga osoba (dijete).

Upamtite, smisao osiguranja za slučaj smrti nije zarada na osiguranju, već zaštita financijske stabilnosti onih do kojih nam je stalo. Osobe koje zanimaju isključivo štednja i prinos mogu ugovoriti proizvod osiguranja samo za slučaj doživljenja ili kombinirati osiguranje s nekim drugim financijskim proizvodima.

Zašto izabrati životno osiguranje

Primarni cilj osiguranja nije štednja, odnosno osiguranje nije najisplativiji način ulaganja novca ako ste odlučili štedjeti da biste ostvarili određeni povrat na sredstva koja uložite ili vam je glavni cilj štednja za mirovinu. U tom je slučaju bolje izabrati neki drugi oblik ulaganja, na primjer dobrovoljnu mirovinsku štednju ili investicijske fondove.

Polica osiguranja ugovara se ponajprije stoga da biste financijski zaštitili članove vlastite obitelji u slučaju vaše smrti, s tim da sadrži i komponentu štednje, odnosno isplatu u slučaju doživljenja roka isteka police.

Moguće je izabrati i policu životnog osiguranja koja u nekim slučajevima podrazumijeva uvećanu osiguranu svotu, na primjer u slučaju smrti zbog nesretnog slučaja ili zbog prometne nesreće. Pritom je moguće ugovoriti i neke pogodnosti ili dopunske rizike. Primjerice, možete ugovoriti uvećanje osigurane svote u slučaju smrti, kao i za slučaj smrti zbog prometne nezgode, tako da obitelj dobije veći iznos novca u tom slučaju. Dopunskim osiguranjem moguće je ugovoriti i zaštitu za slučaj invalidnosti osiguranika (vlasnika police osiguranja) koja je posljedica nesretnog slučaja ili, na primjer, osiguranje teških bolesti.

Ukratko, kad ugovarate policu životnog osiguranja, primarni cilj uvijek bi trebali biti dodatni rizici, a manje iznos koji možete ostvariti nakon isteka police.

Zatražite što više izračuna i primjera i proučite ih

Prije sklapanja police životnog osiguranja zatražite od društva za osiguranje da vam prikaže izračune za nekoliko različitih opcija (s različitim iznosima premije za pojedine rizike), kako biste jednim iznosom „pokrili“ više ciljeva. Birajte iznos za koji ste sigurni da ćete ga moći plaćati redovito.

Koji su najčešći ciljevi životnog osiguranja

Cilj sklapanja životnog osiguranja može biti:

 • zaštita financijske stabilnosti osiguranika i članova njegove obitelji
 • i/ili dugoročna štednja (5, 10, 15, 20, 25 i više godina).

Tko sve može biti korisnik osiguranja

Korisnik životnog osiguranja može biti:

 • osoba koja ga je ugovorila (kada doživi istek police i isplatu);
 • članovi njegove obitelji ili
 • korisnici koje je sam imenovao u polici osiguranja.

Kad je riječ o članovima obitelji, ako u polici nije drukčije navedeno, korisnici se određuju prema Zakonu o nasljeđivanju. Tako primarni korisnik može biti supružnik, koji će primiti cijeli iznos osigurane svote. Ako su korisnici djeca, ona dijele iznos osigurane svote u jednakim iznosima.

Vrste životnih osiguranja

Kad je riječ o životnom osiguranju, postoje tri vrste osiguranja:

 1. osiguranje za slučaj doživljenja
 2. riziko osiguranje i
 3. osiguranje za slučaj smrti i doživljenja, koje se često naziva i mješovito osiguranje jer obuhvaća oba rizika (isplatu za smrt, ali i doživljenje).

Osiguranje za slučaj doživljenja ugovara se ponajprije s namjerom štednje, odnosno ugovara se osigurana svota koju će osiguratelj isplatiti ako osiguranik doživi rok određen ugovorom o osiguranju. Ako osiguranik umre tijekom trajanja osiguranja, ne postoji pravo isplate osigurane svote, no u određenim uvjetima može se isplatiti dotad uplaćena premija ili matematička pričuva.

Kod riziko osiguranja podrazumijeva se samo isplata osigurane svote u slučaju smrti osiguranika (i nema isplate ako osiguranik doživi istek police osiguranja). To su najčešće police osiguranja kakve banka traži za osiguranje stambenog ili nenamjenskog kredita.

Mješovito osiguranje sadrži obje komponente – isplatu za slučaj smrti korisnika tijekom osiguranja ili za slučaj doživljenja, nakon isteka police. Zato se kod tih polica često ističe da imaju i riziko i štednu komponentu.

Kako se utvrđuje premija osiguranja

Kod životnog osiguranja sami odlučujete koliko ćete štedjeti, no postoji nekoliko objektivnih faktora koji utječu na premiju, poput:

 1. koliko novca možete mjesečno (godišnje) izdvajati za životno osiguranje – to se zove premija
 2. na koji se iznos želite osigurati – to je iznos (ugovorena svota) koji će dobiti vaša djeca (odnosno korisnik osiguranja) u slučaju vaše smrti
 3. na koliko se godina želite osigurati.

Bolje je izdvajati više novca u dužem razdoblju jer tako možete izabrati i nižu  premiju, a da iznos osigurane svote odgovara potrebi da financijski zaštitite članove obitelji. Osigurate li se na kraći rok, morat ćete plaćati puno višu premiju da biste ostvarili jednaki rezultat.

Na što trebate obratiti pozornost

Prije potpisivanja dobro pročitajte ugovor, posebno opće uvjete jer tu ima najviše i najvažnijih razlika među osiguranjima. Sve što vam nije jasno, pitajte agenta osiguranja. Posebno obratite pozornost na riječi isključenje, ograničenje obveze i sl. jer tu piše u kojim sve slučajevima korisnik osiguranja (vaša supruga, djeca ili koga odredite) neće ostvariti pravo na isplatu.

©2024. Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja.
Program financijskog obrazovanja omogućilo Croatia osiguranje.