NEŽIVOTNA OSIGURANJA – OBVEZNO OSIGURANJE AUTOODGOVORNOSTI

Osiguranje autoodgovornosti je obvezno i ugovara ga vlasnik motornog vozila prilikom registracije i godišnjeg tehničkog pregleda radi produženja osiguranja vozila i tehničke ispravnosti vozila. Polica je vezana uz vlasnika vozila, s tim da pokriva odgovornost za materijalnu i nematerijalnu štetu koju vlasnik, suvlasnik i ovlašteni korisnik motornog vozila  upotrebom vozila počini trećim osobama u prometu. Polica osiguranja autoodgovornosti (AO) pokriva materijalnu i nematerijalnu štetu na vozilu i osobama.

Kako se utvrđuje premija i kako na nju utječe sustav bonus-malus?

Svako osiguravajuće društvo primjenjuje različite parametre kod određivanja premije i svoj sustav premija u sustavu bonus-malus. Bonusi se stječu ako vozač koji ugovara osiguranje u prethodnom razdoblju nije imao prijavljenu i isplaćenu štetu po polici, tako da za svaku godinu bez štete dobije određeni postotak bonusa. Malus, pak, predstavlja povećanje premije za određeni postotak, nakon što po polici bude isplaćena šteta. Pritom vrijedi pravilo da veći stečeni bonus u konačnici daje nižu premiju.

Što sve pokrivaju dodatna osiguranja?

Policu autoodgovornosti možete „nadograditi“ nekim dodatnim pokrićima poput:

  • dodatne zaštite vozača vozila koje je skrivilo prometnu nesreću;
  • troškova odvjetnika ako se protiv vozača vodi kazneni postupak;
  • zaštite bonusa na temelju koje zadržavate pravo na stečeni bonus u slučaju isplate štete po vašoj polici (zbog čega bi se inače aktivirao malus).

Na tržištu postoje različite kombinacije tih rizika pa se isplati provjeriti ponudu da biste izabrali baš ono što vam treba.

Što ako u nesreći sudjeluje neosigurano vozilo?

Vozač koji nema valjanu policu autoodgovornosti čini prekršaj i podliježe novčanoj kazni koja može doseći i do 50.000 kuna. Skrivi li pak nesreću s neosiguranim vozilom, sam će morati podmiriti štetu prema trećim osobama.

Ako ste doživjeli prometnu nesreću koju je skrivilo neosigurano vozilo (ili je vozač pobjegao s mjesta nesreće), zahtjev za isplatu štete možete podnijeti Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO). Radi zaštite oštećenih HUO isplaćuje štetu, ali ima pravo pokrenuti regresni postupak naplate od neosiguranog vozača i u pravilu to čini.

Vozač u tom slučaju za štetu odgovara svom svojom imovinom. Ipak, zakon ograničava pravo osiguratelja na regres do najviše 12 prosječnih neto plaća na državnoj razini, prema službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku. Krajem 2016. prosječna neto plaća kretala se oko 5800 kuna pa bi HUO, primjerice, od vozača mogao naplatiti oko 69.600 kuna.

No, to ne umanjuje pravo oštećene strane da privatnom tužbom potražuje naknadu štete za pretrpljenu duševnu bol, za troškove liječenja, izgubljenu zaradu i slično pa ukupna šteta može doseći i milijunski iznos.

U kojim slučajevima i s policom osiguranja sami odgovarate za štetu?

Čak i kad postoji polica obveznog osiguranja od autoodgovornosti, vozač može izgubiti pravo na isplatu štete za koju je odgovoran u sljedećim slučajevima:

  • ako nije imao važeću vozačku dozvolu, odgovarajuće vrste ili kategorije;
  • ako je koristio vozilo u svrhu za koju nije namijenjeno;
  • ako je vozio bez vozačke dozvole, nakon što mu je dozvola oduzeta, ili u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom (pravo na štetu gubi i suputnik koji je znao da vozilom upravlja osoba bez dozvole);
  • ako je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad dozvoljene granice (0,5 promila) ili pod utjecajem droge ili psihoaktivnih lijekova;
  • ako je štetu prouzročio namjerno;
  • ako je svjesno vozio tehnički neispravan automobil;
  • ako je šteta prouzročena kaznenim djelom obijesne vožnje.

Dobrovoljno kasko-osiguranje

Uz policu obveznog autoosiguranja možete ugovoriti osiguranje za štetu u slučaju prometne nesreće koju ste sami skrivili – dobrovoljno kasko-osiguranje.

Dok kod obveznog autoosiguranja osiguratelj „pokriva“ stvarnu nastalu štetu, maksimalna šteta koju će osiguratelj isplatiti kod kasko-osiguranja ugovara se prema novonabavnoj vrijednosti vozila te osiguratelj isplaćuje stvarni iznos nastale štete.

©2017. Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja.
Program financijskog obrazovanja omogućilo Croatia osiguranje.