UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja internet stranice Štedopis.

Web stranicu www.stedopis.hr pokrenula je i uređuje udruga Štedopis – Institut za financijsko obrazovanje (dalje u tekstu: Štedopis).

Prvim i svakim narednim korištenjem web stranice smatra se da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njezine sadržaje.

Izgled i sadržaj web stranice te Uvjete korištenja mogu biti bilo kada i bez obrazloženja izmijenjeni. Smatra se da vaše naknadno korištenje web stranice predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena ovih uvjeta. Štedopis nije odgovoran za moguće posljedice proizašle iz promjene web sadržaja.

Pregledavanje sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, download, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja bez izričitog pismenog dopuštenja Štedopisa. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak te prava trećih osoba.

Korisnicima se zabranjuje objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih, nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Štedopis pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na ovim web stranicama, u cijelosti ili djelomično izbriše.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Štedopis se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouratci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja biti objavljeni, ali i ne moraju biti objavljeni na web stranici Štedopisa.

Dostavljanjem sadržaja i materijala Štedopisu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) Štedopisu neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal Štedopisu jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Ukoliko Štedopis zbog objave tih materijala pretrpi bilo kakvu štetu oni koji su dostavili taj materijal obvezuju se nadoknaditi Štedopisu cjelokupnu štetu koju bi na taj način pretrpio.

Štedopis se odriče svake odgovornosti vezane za Materijale dostavljene od strane trećih osoba.

Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav utjecaj, nismo odgovorni za točnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih Internet stranica.

Kolačići

Web stranice www.stedopis.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica www.stedopis.hr samo za vrijeme trajanja posjeta ovim web stranicama i automatski istječe kada korisnik zatvori svoj web preglednik. Sesijski kolačić korisniku omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama www.stedopis.hr, a društveni kolačić omogućuje korisniku i da određeni sadržaj podijeli putem vlastitog računa na društvenoj mreži Facebook. Osim toga, web stranice www.stedopis.hr prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.stedopis.hr u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Korisnik web stranica www.stedopis.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. Štedopis isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica www.stedopis.hr u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem web stranica www.stedopis.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Štedopis zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta. Sve promjene objaviti će na ovim web stranicama.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Štedopisu, ili je ustupljen Štedopisu, a u vlasništvu je trećih osoba. Štedopis također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu Štedopisa. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja.

Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove web stranice.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim web stranicama isključivo su vlasništvo Štedopisa. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na web stranicama pripada Štedopisu. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa Štedopis web stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih web stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja ovih web stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s web stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Štedopis će uložit razuman napor kako bi se na njegovim web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.
Štedopis ne jamči da će ova web stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web stranice na svoju vlastitu odgovornost.

Štedopis ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web stranice ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove web stranice izrijekom prihvaćaju obeštetiti Štedopis za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Zaštita osobnih podataka

Štedopis provodi politiku zaštite osobnih podataka na svojim Internet stranicama. Korisnik je dužan povremeno provjeriti što je podijelio od svojih osobnih podataka, s obzirom na moguće izmjene.

Zaštita osobnih podataka na Internet stranicama ŠTEDOPIS – općenito

Prikupljaju se samo oni osobni podatci koji su dobrovoljno dostavljeni. Kako bi korisnik imao pristup ovim web stranicama nije dužan unijeti svoje podatke osim u slučaju kad je to uvjet za sudjelovanje u nekoj aktivnosti koja se odvija unutar web stranica udruge Štedopis.

Štedopis se prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezuje poštovati odredbe propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka.
Osobni podatci prikupljaju se prvenstveno sukladno važećem zakonu kako bi korisnik mogao biti obaviješten o izmjenama i novostima elektronskom poštom, uključen u sudjelovanje u nagradnim igrama te obaviješten o rezultatu nagradne igre, mu bile poslane publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal i kako bi mu se moglo odgovoriti na pitanja ili savjete. Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Štedopis-a bez dozvole korisnika, osim (1) u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, (2) u slučajevima propisanih zakonom, (3) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, (4) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, i (5) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke.

Štedopis ne sakuplja podatke maloljetnih osoba. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve Osobne Podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje osobnih podataka od strane maloljetnika ne bi se smjelo odvijati bez odobrenja roditelja ili skrbnika. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na pobudu maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, Štedopis izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Slanjem osobnih podataka Štedopisu ispitanik se ne odriče prava zajamčenih propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Tajnost podataka

Štedopis se obvezuje kako osobne podatke neće učiniti dostupnim trećim osobama, objavljivati, niti davati trećim osobama na korištenje bez prethodne suglasnosti korisnika na kojega se odnose osobni podaci.

Štedopis se obvezuje da, osim u svrhu zakonske istrage, prikupljeni osobni podaci neće biti distribuirani trećim stranama.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (uključujući ali ne isključivo vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Štedopis ima pravo koristiti u statističke svrhe radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja.

Svi djelatnici Štedopis i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.