KUPNJA OSIGURANJA

Prilikom kupnje osiguranja budite sigurni da ste se odlučili za pravu policu osiguranja, sukladno vašim potrebama koje se s vremenom mogu promijeniti.  

Odluka o vrsti i iznosu osiguranja ovisit će o vašoj situaciji, raspoloživom budžetu, osobnim stavovima i vrijednosti onoga što osiguravate.

Kad kupujete osiguranje:

  • procijenite svoju situaciju da biste odredili rizike od kojih se trebate osigurati i
  • provjerite sa svojim poslodavcem imate li neko osiguranje kao zaposlenik.

Istražite ponude društava za osiguranje da biste dobili najbolju vrijednost za svoj novac. Neke su police jeftinije, ali zato nude i manje pokrića.

Što je franšiza?

Neka osiguranja podrazumijevaju sudjelovanje osiguranika u šteti – franšizu, poput kasko-osiguranja automobila, stoga je važno da odredite koliko možete platiti u slučaju štete.

Općenito, što je veća franšiza, premija je niža, ali ćete u slučaju štete platiti cijeli iznos franšize. Primjerice, sklopite ugovor o kasko-osiguranju automobila i ugovorite franšizu u iznosu od 3000 kuna. Dogodi li se prometna nesreća, ispostavit ćete zahtjev za isplatu osigurnine društvu za osiguranje i ono isplaćuje iznos umanjen za 3000 kuna, odnosno za visinu franšize.

Što ako više ne možete plaćati premiju osiguranja?

U slučaju da premiju osiguranja ne možete platiti do dospjelosti, ugovor o osiguranju automatski prestaje vrijediti nakon isteka roka od 30 dana otkad vam je društvo za osiguranje uručilo preporučeno pismo s obaviješću o dospjelosti premije, no taj rok ne može isteći prije nego što prođe 30 dana od same dospjelosti premije. Kod nekih ugovora osiguranje prestaje vrijediti ako je od dospjelosti premije prošlo godinu dana, no kod životnih osiguranja prestanak ugovora precizno je definiran u uvjetima osiguranja (u većini slučajeva ako premija nije plaćena za šest mjeseci).

Kako raskinuti ugovor

To možete učiniti na dva načina:

  1. Želite li raskinuti ugovor o osiguranju, a nemate ugovoren rok trajanja ugovora, možete ga raskinuti s danom kada morate platiti premiju osiguranja, odnosno s danom dospjelosti premije. Prije toga, tri mjeseca prije dospjelosti premije morate pisanim putem obavijestiti drugu stranu.
  2. Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina, ugovor možete raskinuti  nakon proteka toga roka, uz otkazni rok od šest mjeseci te pisanim putem izjaviti drugoj strani da otkazuje ugovor.

Ovo se ne odnosi na životno osiguranje i osiguranje od nezgode!

Kako raskinuti životno osiguranje

Odluka o prekidu životnog osiguranja je osobna, ali trebate znati da je to dugoročno ulaganje pa raskid ugovora o životnom osiguranju znači gubitak cijeloga ili dijela uplaćenog novca.

Raskine li se u prve dvije ili tri godine (ovisno o vrsti osiguranja), izgubit ćete sve što ste uplatili. Umjesto toga, bolje je staviti policu u mirovanje ili zatražiti smanjenje iznosa godišnje premije.

U slučaju da su do tada plaćene dvije ili tri godišnje premije (ovisno o vrsti osiguranja), društvo za osiguranje može vam smanjiti osigurani iznos (u tom slučaju dolazi do kapitalizacije).

Također, ako više ne možete plaćati premiju osiguranja života, možete zatražiti otkup ili kapitalizaciju police osiguranja.

Gdje možete kupiti osiguranje?

Osiguranje možete kupiti kod društva za osiguranje, ovlaštenih zastupnika osiguranja, kreditnih institucija, investicijskih društva, Hrvatske pošte i obrta za  zastupanje u osiguranju. Većina osiguranja može se kupiti online, na internetu.

Popis svih fizičkih i pravnih osoba od kojih možete kupiti osiguranje nalazi se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hanfe (www.hanfa.hr).

Vrsta osiguranja

Postoje različite vrste osiguranja, a osnovna podjela je na životna ili neživotna osiguranja. Koju ćete vrstu osiguranja odabrati ovisi o vašim potrebama i mogućnostima.

©2024. Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja.
Program financijskog obrazovanja omogućilo Croatia osiguranje.