Većina Hrvata stanuje u vlastitim nekretninama, ali samo je petina dobrovoljno osigurala svoje kuće i stanove