Hrvatska valuta kuna koristi se od 1994. Prije više od tisuću godina koža
od kune vrijedila je kao kila soli, a njome su plaćali i poreze.