imovinsko osiguranje

Većina Hrvata stanuje u vlastitim nekretninama, ali samo je petina dobrovoljno osigurala svoje kuće i stanove

Piše:  Marina Ralašić | Jeste li znali
VIŠE