Zbog čega su kamatne stope promjenjive

Kamatna stopa mjeri cijenu novca, a kao i na svakom drugom tržištu - cijena ovisi o odnosu ponude i potražnje.

Kao što se protekom vremena mijenja stopa inflacije, mijenja se i razina kamatnih stopa. Prije pet godina mogli smo ugovoriti štednju uz fiksnu kamatnu stopu od 4% godišnje, a danas uz (jedVA) fiksnih 1% godišnje. Radi se o razlikama u visini fiksnih kamatnih stopa koje možemo ugovoriti u određenom trenutku. Međutim, postoje i kamatne stope koje se ugovaraju kao promjenjive.

U financijama postoje promjenjive i fiksne kamatne stope. Fiksna kamatna stopa se ne mijenja tijekom trajanja ugovornog odnosa, npr. ugovorenog razdoblja štednje na tri godine ili razdoblja otplate kredita kroz pet godina. Promjenjiva kamatna stopa se može mijenjati tijekom trajanja ugovornog odnosa.

Kamatna stopa mjeri cijenu novca, a kao i na svakom drugom tržištu – cijena ovisi o odnosu ponude i potražnje. Lubenice su na tržnici skupe kad je njihova ponuda oskudna, a potražnja velika. Suprotno, ako lubenica ima znatno više nego što je potražnja za njima – njihova cijena pada. Slična je situacija i s cijenom novca – kretanjem tržišnih kamatnih stopa.

Kako se budućnost ne može predvidjeti (ne možete znati što će biti kroz 5, 10 ili više godina), banke se od scenarija promjene tržišnih okolnosti štite odobravanjem dugoročnih kredita uz promijenjivu kamatnu stopu.

Kada novca ima u obilju događa se pad kamatnih stopa na štednju i na kredite. Uz niže kamatne stope raste potražnja građana, poduzeća i drugih za zaduživanjem što putem isplaćenih kredita banaka rezultira rastom količine novca u optjecaju. Nakon nekoliko godina događa se da u optjecaju ima i previše novca što prijeti rizikom izraženije inflacije.

Za središnju banku to znači da je nužno poticati rast tržišnih kamatnih stopa. Na taj način ona nastoji smanjiti potražnju za kreditima, obuzdati prekomjernu emisiju novca i očuvati stabilnost cijena.

Osim toga, uz veću stopu inflacije i štediše traže veće kamatne stope na štednju, zbog čega banke povećavaju i kamatne stope na kredite.

 

Gornji tekst je izvadak iz besplatne knjige u izdanju Štedopisa “Moj novac, moja budućnost”, a možete je slobodno preuzeti na linku ovdje