UNICEF: Dva razloga za pokretanje financijskog obrazovanja mladih

Ako se vještine upravljanja financijama steknu u ranoj dobi, one mogu umanjiti društvenu i financijsku ranjivost i ublažiti rizik od siromaštva nastalog zbog duga. To su prema UNICEF-u razlozi pokretanja financijskog obrazovanja djece i mladih.

Djeca i mladi su sadašnji i budući društveni i ekonomski sudionici, a njihove odluke utječu na razvoj društava u kojima žive. Najnovija financijska kriza ukazala je na važnost promicanja društvene odgovornosti i razvijanja vještina upravljanja financijama kod svih ljudi. Ovo posebice vrijedi za djecu i mlade jer oni čine osobito ranjivu skupinu u Hrvatskoj.

Djeca i mladi u Hrvatskoj do sada su sudjelovali u programima financijskog obrazovanja većinom putem neformalnih oblika no jedino se formalnim obrazovanjem kroz obrazovni sustav postiže cilj: usvajanja znanja i vještina, stavova i ponašanja financijski pismenih ljudi koji mogu donositi odgovorne odluke.

Model UNICEF-a, prema našem mišljenju, najbolje predstavlja pojam društvenog i financijskog obrazovanja djece (DFOD) te pruža opće smjernice koje se mogu prilagoditi pojedinim kontekstima i okruženjima nacionalnih školskim programa.

Zahvaljujemo Uredu UNICEF-a za Hrvatsku na ustupanju i prijevodu materijala na hrvatski jezik. Materijal u cijelosti možete preuzeti ovdje.