Trećina građana troškove kućanstva podmiruje minusom na računu

Kako građani plaćaju svoje račune, da li im ja za to dovoljna plaća ili se i zadužuju, istražio je MojPosao u anketi provedenoj na više od 700 ispitanika. Ista naketa provedena 2013 godine pokazala je da polovica građana troškove podmiruju plaćom i zaduženjem (minusom) na računu. Je li ove godine situacija bolja?

Većina ispitanika (35%) troškove kućanstva podmiruje u potpunosti plaćom. Prije tri godine takvih je ispitanika bilo tek nešto manje, 32% ispitanika. Trećina ispitanika (31%) i dalje troškove kućanstva podmiruju plaćom i minusom na računu dok ih je prije tri godine bilo 47%.

„Tako je već duži niz godina“, kaže jedan ispitanik, a nekoliko ih dodaje kako im ni to nije dovoljno za podmirenje svakodnevnih troškova.

Novac za podmirenje troškova kućanstva posuđuje 16% ispitanika. Prije tri godine takvih je ispitanika bilo 17%. Svega 4% ispitanika za podmirenje troškova kućanstva uz plaću koristi gotovinski kredit. Baš kao i prije tri godine.