Što trebate znati o auto osiguranju

Kupovina osiguranja za vlasnika automobila uopće nije jednostavna, stoga je dobro znati nekoliko bitnih činjenica.

1.Pokriće obaveznog osiguranja

Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) pokriva štete koje automobilom prouzročite drugim vozilima i osobama, ali ne i vama. Skrivite li primjerice lančani sudar, šteta na tuđim automobilima i osobama naplatit će se s vaše police AO, dok ćete štetu na svojem automobilu morati platiti sami – osim ako nemate dodatna pokrića uz AO policu ili ako nemate dobrovoljno kasko osiguranje.

2. Dodatna pokrića uz AO policu

AO policu možete „nadograditi“ raznim dodatnim pokrićima. To može biti dodatno pokriće za zaštitu vozača vozila koje je skrivilo prometnu nesreću, pri čemu osiguranje pokriva naknadu za trajnu bol, trajnu invalidnost, troškove liječenja te izgubljenu zaradu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Kod nekih osiguratelja dodatno osiguranje pokriva i troškove odvjetnika ako se protiv vozača vodi kazneni postupak te novčanu naknadu za pretrpljene duševne boli.

Dodatno pokriće uz AO može biti i zaštita bonusa na temelju koje zadržavate pravo na stečeni bonus u slučaju da nastane osigurani slučaj, odnosno da dođe do isplate štete po vašoj polici (zbog čega bi se inače aktivirao malus). Cijene AO polica nakon što vam se smanji bonus mogu značajno narasti a vi ste, primjerice nekome samo malo „sjeli“ na branik te se on s vaše police naplatio za 300 kuna.

Na tržištu postoje različite kombinacije pa se isplati provjeriti ponudu da biste izabrali baš ono što vam treba.

3. Početak i prestanak pokrića, trajanje AO

Osiguranje počinje od točno utvrđenog sata, a ističe točno u onoliko sati dana koji je naveden kao dan isteka osiguranja.
AO polica traje godinu dana. No, i po isteku, osiguranje vrijedi još 30 dana – taj tzv. počekni rok omogućava zaboravljivom osiguraniku da u tom roku sklopi novi AO ugovor.

4. Kako kupiti najpovoljnije osiguranje i kakve veze ima sustav bonus-malus

Premija AO ovisi o vozilu, dobi osiguranika i registarskom području, a nakon liberalizacije tržišta osiguranja autoodgovornosti, svako osiguravajuće društvo primjenjuje različita pravila kod određivanja premije pa se kupcu u tome teško snaći. Stoga usporedite više ponuda osiguravatelja, a u tome vam može pomoći internet stranica www.kompare.hr na kojoj ćete pronaći za vas najpovoljniju policu.

Trošak osiguranja možete smanjiti ako u prethodnom razdoblju niste imali prijavljenu i isplaćenu štetu po AO polici (a možete ugovoriti i dodatno pokriće AO police za zaštitu bonusa). To se prati kroz sustav bonus/malus (nagrada i kazni). Bonus (nagradu) stječete tako da za svaku prethodnu godinu bez štete dobijete određeni postotak bonusa. Malus (kazna) je povećanje premije za određeni postotak, nakon što je po polici u prethodnoj godini isplaćena šteta. Smisao je jasan: pažljiviji vozači s više bonusa plaćaju nižu premiju.

Pri prvom ugovaranju police osiguranja, započinjete s desetim premijskim stupnjem s kojim ne ostvarujete bonus, no već nakon prve godine dobivate popust od 10% na cijenu premije što se uvećava svake godine za 5% sve do maksimalnih 50% nakon 9 godina.

5.  Prenošenje i dupliciranje bonusa

Ako ste vi ostvarili bonus, a vaša kći nije, možete ga prenijeti na nju jer je prenošenje bonusa dozvoljeno na članove uže obitelji, ali i na drugo vozilo istog vlasnika. Bonus se može i duplicirati pri čemu,kao ni kod prijenosa, davatelj ne gubi ostvareni postotak bonusa.

O svim mogućnostima oko bonusa raspitajte se kod osiguravatelja kako biste pronašli za vas najbolje rješenje.

6. Isključenja iz pokrića

AO osiguranje propisuje da pravo na naknadu štete nema:

 • vozač vozila kojim je prouzročena šteta;
 • vlasnik, suvlasnik, odnosno zajednički vlasnik vozila kojim je prouzročena šteta i to na naknadu štete na stvarima;
 • suputnik koji je dragovoljno ušao u vozilo kojim je uzrokovana šteta a kojim je upravljao neovlašteni vozač;
 • suputnik koji je dragovoljno ušao u neregistrirano vozilo;
 • oštećena osoba kojoj je šteta nastala zbog uporabe vozila na športskim priredbama,zbog djelovanja nuklearne energije za vrijeme prijevoza radioaktivnog materijala, zbog ratnih operacija, pobuna ili terorističkog čina.

7. Gubitak prava iz osiguranja

Osiguratelj je u obvezi oštećenoj osobi po važećoj AO polici isplatiti štetu, ali ima pravo od osobe odgovorne za štetu zahtijevati naknadu isplaćenog iznosa u ovim slučajeva:

 • ako nije imao važeću vozačku dozvolu, odgovarajuće vrste ili kategorije;
 • ako je koristio vozilo u svrhu za koju nije namijenjeno;
 • ako je vozio bez vozačke dozvole, nakon što mu je dozvola oduzeta, ili u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom (pravo na štetu gubi i
 • suputnik koji je znao da vozilom upravlja osoba bez dozvole);
 • ako je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad dopuštene granice (0,5 promila) ili pod utjecajem droge ili psihoaktivnih lijekova;
 • ako je štetu prouzročio namjerno;
 • ako je svjesno vozio tehnički neispravan automobil;
 • ako je šteta prouzročena kaznenim djelom obijesne vožnje (sudska presuda).

8. Novčane kazne

Vozač bez valjane police autoodgovornosti čini prekršaj i podliježe novčanoj kazni koja može doseći i do 50.000 kuna, a skrivi li nesreću s neosiguranim vozilom neograničeno odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

9. Kako izabrati najbolje kasko osiguranje

Obavezno autoosiguranje nadoknađuje samo štetu drugim vozilima i osobama, a kasko osiguranje vas osigurava u slučaju materijalne štete uslijed prometne nesreće koju ste vi uzrokovali, te i od rizika provale, krađe vozila i slično.

Postoje dvije vrste kaska: puni i djelomični kasko (kombinacije). Kombinacije se mogu ugovoriti uz puni kasko ili samostalno.

Ako želite pokriće samo za određene grupe rizika, možete ugovoriti djelomični kasko uz nižu premiju. Primjerice, želite pokriće osiguranja stakla. Ako se vozite iza kamiona koji prevozi šljunak, lako je moguće da vam kamenčić ošteti vjetrobransko staklo. Dođe li do toga, štetu ćete prijaviti po kombinaciji djelomičnog kaska, a puna polica i bonus će vam ostati netaknuti.

Osnovica za obračun kaska uvijek novonabavna cijena vašeg automobila. Imate li dodatnu ili ugrađenu opremu navedite ju u polici, ona podiže ukupnu vrijednost auta.

Katalog orijentacijskih novonabavnih cijena motornih vozila koji izdaje Centar za vozila Hrvatske (CVH) služi kako bi dao uvid u novonabavne cijene vozila koja se pojavljuju na hrvatskom tržištu. Može poslužiti za izradu osnovica za izračun premija kasko osiguranja ili kao osnovica obračuna štete na vozilu.ž

Primjerice, ako svota osiguranja po vašoj polici kasko-osiguranja iznosi 100.000 kn, a šteta na vozilu procijenjena je na 10.000 kuna, osiguratelj će isplatiti samo 10.000 kn. Kod totalnih šteta ili krađe vozila visina štete se utvrđuje prema vrijednosti vozila u trenutku nastanka štete tako da se osnovica za obračun premije korigira za faktore zastare (amortizacija) uzimajući u obzir starost i opće stanje vozila te ponudu i potražnju na tržištu. No, utvrđena vrijednost vozila ne može biti veća od stvarne tržišne vrijednosti vozila.

Mnogi vozači ne znaju da kasko osiguranje mogu ugovoriti i na nekoliko dana. Primjerice, ako putujete svojim automobilom u inozemstvo ili na godišnji odmor možete kupiti kasko osiguranje za određeni broj dana.

10. Koliko možete platiti u slučaju štete – ugovaranje franšize

Kod kasko osiguranja možete sudjelovati u šteti u određenom iznosu tako da ugovorite franšizu. Općenito, što je veća franšiza, premija je niža, no prije ugovaranja franšize, važno je da odredite koliko možete platiti u slučaju štete.

Primjerice, sklopili ste ugovor o kasko osiguranju i ugovorili franšizu u iznosu od 3000 kn. Dogodi li se prometna nesreća, ispostavit ćete zahtjev za isplatu osigurnine društvu za osiguranje koje će vam isplatiti iznos umanjen za 3000 kuna, odnosno za visinu franšize.

11. Pregovarajte o smanjenju cijene

I posljednje, ali ne i manje važno: kao i kod svake kupovine, tako i kad kupujete osiguranje, dobro proučite uvjete i usporedite ponude. Kada ste izabrali najpovoljniju ponudu – pregovarajte. Pitajte osiguravatelja za koliko vam dodatno može smanjiti cijenu. Zaposlenici osiguravatelja imaju interno dopuštenje unutar nekog raspona da vam daju dodatne popuste. Isplati se pokušati smanjiti cijenu.