Što je kamata, a što kamatna stopa

Kamatne stope se izražavaju u postotku, a kamate u novčanim iznosima.

Kamatna stopa pokazuje koliko posto više dužnik treba vratiti vjerovniku u odnosu na iznos pozajmljenog novca (glavnicu). Kamata pokazuje koliko kuna će dužnik vratiti više u odnosu na iznos koji je pozajmio. Kada vi deponirate novac u banku vi ste vjerovnik, a banka dužnik – banka vama plaća kamatu.

Kamatne stope se izražavaju u postotku, a kamate u novčanim iznosima. Kamata je iznos naknade koji plaćate (ako dugujete) ili dobivate (ako drugi duguju vama) za pozajmljeni iznos na određeno vrijeme.

Kamatna stopa je cijena pozajmljivanja novca i izražava se u postotku u određenom vremenskom razdoblju (najčešće na godišnjoj razini).