Smanjili trošak solemnizacije

Javni su bilježnici u dogovoru s Ministarstvom pravosuđa za solemnizacije smanjili cijene svojih tarifa aneksa ugovora.

Po novom Pravilniku o privremenoj javnobi­lježničkoj tarifi  od 15.4.2020. najviša moguća javnobilježnička nagrada iznosi 400 kuna, ako je iznos kredita iznad 550.000 kuna, dok najniža iznosi 125 kuna. Tom iznosu treba dodati i trošak pristojbe koja se uplaćuje u korist državnog proračuna.

Trošak solemnizacije aneksa ugovora sastoji se od nagrade javnom bilježniku, koja prema toj tarifi iznosi 25 posto redovne nagrade, pripadajućeg PDV-a i javnobilježničke pristojbe koja se naplaćuje u korist državnog proračuna.

„Javni bilježnici u RH svjesni su situacije, ekonomskih i životnih prilika u kojima su se našli naši građani i poslovni subjekti, a uzrokovani su pandemijom virusa. Osjećamo profesionalnu i moralnu obvezu da im koliko je to moguće olakšamo taj teret i pokažemo maksimalnu empatiju i socijalnu osjetljivost u ovom, za sve teškom razdoblju – komentirala je Zvijezdana Rauš Klier, predsjednice Hrvatske javnobilježničke komore za www.vecernji.hr.