Nema ovrha dok traje pandemija

Na tri mjeseca obustavljaju se sve ovrhe osim alimentacija te neisplaćenih plaća. Uz to za vrijeme posebnih okolnosti neće teći ni zatezne kamate.

Hrvatski sabor jednoglasno je donio zakon koji na tri mjeseca, s mogućnošću produljenja za još tri, omogućuje zastoj ovrha na novčanim sredstvima fizičkih osoba kako bi lakše prebrodile posebne okolnosti izazvane koronavirusom.

Sabor je dopunio Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji će stupiti na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Posebne okolnosti trajat će tri mjeseca od toga dana, uz mogućnost da ih Vlada produlji za još tri.

Fina će za trajanja posebnih okolnosti zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, odnosno fizičke osobe.

Novozaprimljene osnove za plaćanje evidentirat će u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje te će po njima postupati nakon što posebne okolnosti prestanu.

Dok posebne okolnosti traju, Fina neće obračunavati kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje niti zateznu kamatu

Mjerama predloženim ovim zakonom nastoji se olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti, do kojih je došlo uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19.

Unatoč činjenici da prema postojećim propisima ovršenici imaju pravo na izuzeće dijela primanja po posebnim propisima, dopuna Zakona omogućava se privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba, čime će se fizičkim osobama omogućiti raspolaganje svim primanjima koja primaju na račune u bankama kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju.

Na tri mjeseca bile bi obustavljene sve ovrhe osim alimentacija te neisplaćenih plaća.

Također, dopunom se regulira  i zastoj tijeka zatezne kamate te one ne teku za vrijeme dok traju posebne okolnosti.

 

Photo: Unsplush