Smanjeni državni poticaji za stambenu štednju

Građanima koji uplate maksimalnih 5.000 kuna u ovoj godini, država će dati tek 90 kuna poticaja, što je puno manje nego lani.

Stambene štedionice osim kamate na kraju godine štedišama pripisuju i državna poticajna sredstva (DPS). Taj novac se isplaćuje iz državnog proračuna u postotku koji se mijenja iz godine u godinu, ovisno o tome koliko novca država ima za tu svrhu.

Državna poticajna sredstva (DPS) za 2016. iznosila su 4,1%, za 2017. godinu 3,3%, a za 2018. iznosit će 1,9% uplaćene štednje u iznosu do 5.000 kuna godišnje po jednom štediši.

Država poticajna sredstva daje stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici, i to za uplate do maksimalnih 5.000 kuna u jednoj godini te sam iznos poticaja ovisi o iznosu koji je građanin uplatio tijekom godine. Za ovu godinu za uplatu 5.000 kuna štediša  maksimalno može dobiti 90 kuna poticaja.

 

Iako su državni poticaji iz godine u godinu sve manji, stambena štednja i dalje ima pozitivnih strana:

  • fiksna kamatna stopa na štednju i stambeni kredit
  • državna poticajna sredstva
  • sami određujete iznos i razdoblje štednje
  • nakon isteka štednje novac možete podići i koristiti za bilo koju namjenu
  • štednja je osigurana (kao i u slučaju štednje u bankama)
  • sami sebe potičete na štednju.

 

Negativne strane stambene štednje su :

  • državni poticaji se mogu smanjiti (kao što je slučaj posljednjih godina) ili potpuno ukinuti
  • plaća se porez na kamate (kao i kod kamata na štednju u bankama)
  • postoji izlazna naknada u slučaju prijevremenog povlačenja štednje
  • moguće su i druge naknade, npr. za sklapanje ugovora o stambenoj štednji i za vođenje računa stambene štednje.

 

U svakom slučaju, prije nego se odlučite o bilo kojem financijskom proizvodu, odvažite njegove  pozitivne i negativne strane, te donesite najbolju odluku sukladno svojim potrebama i financijskim mogućnostima.