Reforma školstva: O novcu od malena

Financijska pismenost učit će se kroz međupredmet Poduzetništvo, a kako proizlazi iz netom objavljenih dokumenata kurikularne reforme , učenici će se već od 1. razreda osnovne škole upoznati s funkcijom novca te njegovom ulogom u osobnom i obiteljskom životu.

O potrošnji i štednji, kao i zaštiti potrošača učit će kroz izvannastavne aktivnosti a sadržaje poput osiguranja, poreza, mirovinskih i investicijskih fondova u višim jer razredima osnovne škole moguće uključiti kroz matematiku, hrvatski, fiziku, sat razrednika i slično.

Stav: Financije su važne za osobnu sreću

U srednjim će se školama financijski sadržaji uključiti u predmete Politika i gospodarstvo, Matematiku ili druge po izboru nastavnika i izradom projekata. Pri tom su popisana poželjna znanja, vještine i stavovi svakog pojedinačnog određenog sadržaja. Tako se, primjerice, za niže razrede srednje škole navodi da će se učenicima objasniti financijske institucije te njihove usluge, nakon čega će steći znanje kako se koristiti tim uslugama te kako planirati osobni proračun. Vještinu samostalne izrade financijskog plana trebali bi pratiti stavovi odgovornosti i kritičnosti prema pojedinim financijskim uslugama i važnosti za osobnu sreću. Iz samo ovoga primjera jasno je da će i nastavnicima trebati dodatno obrazovanje, naročito kada se krene u teme poput državnih obveznica, leasinga i osiguranja, te disperzije rizika koji su na popisu sadržaja u višim razredima srednje škole.

Financijsko obrazovanje moći će se provoditi u učionici, izvan nje, u školskom okružju, na terenu, u prostorima raznih suradnika i institucija u trajanju od jednog do nekoliko dana, tjedana ili mjeseci tijekom cijele godine. Takvi projektni dani mogu se organizirati i provoditi u suradnji škole i lokalne zajednice, a kao glavni nastavni medij preporučuje se Internet, navodi Nacionalni kurikulum.

Javna rasprava tek slijedi, a dokumente važne za financijsko obrazovnje objavljujemo na kraju ovoga članka.