Razlikujete li neto od bruto plaće?

Kada govorite o plaći, obično mislite na neto nominalnu plaću, iznos koji dobivate na svoj tekući račun. No postoji i bruto plaća vidljiva na vašem isplatnom listiću ali i realna plaća vidljiva u vašoj kupovnoj moći. Što čini razliku?

Većina ljudi kada primi plaću i platnu listu, gleda jednu stavku – onu koju će dobiti na tekući račun, neto plaću. Međutim, plaća ima i bruto iznos i to ne jedan, nego dva. Malo zaposlenih zna što znači bruto, a što neto, a dobro je  znati kolika je vaša ukupna plaća i što se iz nje sve plaća, da biste mogli pratiti plaća li vaš poslodavac sve poreze i doprinose.

 

Što je bruto1

 

To je iznos na koji se obračunava mirovinsko osiguranje, porezi i prirez.  Računovođe za  iznos koji stoji na vrhu vaše platne liste koriste termin bruto1.

Radi jednostavnosti prikaza, uzmimo za primjer osobu koja živi u Zagrebu, nema djece niti uzdržavanih članova obitelji i zarađuje prosječnu plaću. Uvijek se polazi od bruto iznosa.

Prosječna mjesečna bruto plaća u Hrvatskoj u 2022. je bila oko 1.400 eura – radi preglednosti, za naš primjer uzmimo da je točno 1.400  eura. Od toga iznosa odbiju se doprinosi za mirovinsko osiguranje: 15% za I. stup i 5% za II. stup (stariji zaposlenici se nalaze samo u I. stupu pa se svih 20% uplaćuje u I. stup, što ne mijenja ništa u ovom obračunu).

20% od 1.400 eura je 280 eura stoga nakon što oduzmemo taj iznos od bruto plaće dobijemo 1.123,18 eura (taj se dio zove dohodak). Od dohotka se zatim odbije osobni odbitak (neoporeziva osnovica) koji od početka 2023. iznosi 530,89 eura (djeca i uzdržavani članovi mogu ovaj odbitak uvećati, ali kod samca nema uvećanja ovog iznosa). Time dolazimo do porezne osnovice (iznosa na koji se plaća porez) od 589,10 eura.

Porez na dohodak se plaća po stopi od 20% na iznose do 3.981,69 eura , te 30% na iznose preko toga. Dakle, u našem primjeru platit ćemo porez na dohodak u iznosu od 117,82 eura (20% od 589,10 eura). Porezu na dohodak moramo pridodati i prirez („porez na porez“). S obzirom da visina prireza u Zagrebu iznosi 18%, moramo platiti još 21,21 eura prireza (18% na 117,72 eura). Ukupno, porez i prirez na dohodak u navedenom slučaju iznose 130,03 eura.

Cijeli obračun možemo jasnije vidjeti u tablici:

Primjer obračuna plaće za samca u Zagrebu

Bruto plaća (bruto 1)                        1.400 eura   

________________________________________

Mirovinsko 1. stup                                   210 eura                  stopa 15%

Mirovinsko 2. stup                                    70 eura                  stopa   5%

Dohodak                                            1.123,18 eura

Osobni odbitak                                         530,90 eura            faktor 1,6

Porezna osnovica                              589,10 eura

Porez po stopi 20 %                                  117,82 eura          stopa 20%

Prirez                                                             21,21 eura          stopa 18%

Ukupno porez i prirez                      139,03 eura

Neto                                                         980,97 eura

________________________________________

 

Bruto plaća (bruto 1)                         1.400,00 eura

Doprinos za zdravstveno                             231 eura                  stopa 16,5%

Ukupni trošak plaće (bruto 2)       1.631 eura                faktor 1,65

_________________________________________

Izvor: kalkulator plaća RRIF

Znači, neto plaća od 980,97 eura u našem primjeru poslodavca košta 1.631 eura. Iz ovog primjera vidimo da poslodavac mora isplatiti još 650 eura kako biste vi u konačnici dobili svoj neto dio na račun.

Bruto2 je iznos kojeg vaš poslodavac mora zaraditi da bi vama na kraju u ruke došla vaša neto plaća pa vam on pokazuje primjerice i koliko biste vi trebali zaraditi da biste dobili svoju neto plaću da ste sam sebi poslodavac.

 

Što je nominalna, a što realna plaća?

 

Nominalna plaća je iznos isplaćen na tekući račun. Realna pokazuje stvarnu kupovnu moć zarađenog novca, odnosno količinu proizvoda i usluga koje možete kupiti svojom plaćom.

Vaša neto plaća uz godišnju stopu inflacije od 12 % (koliko se  u Hrvatskoj očekuje 2023. godine ) realno će vrijediti 12% manje.

Zato je važno da osim bruto i neto plaće, razlikujete realnu i nominalnu plaću.

Realna plaća je bolji i važniji pokazatelj vrijednosti vaše plaće jer uzima u obzir inflaciju, odnosno rast opće razine cijena. U uvjetima inflacije novac gubi na realnoj vrijednosti pa je nominalna vrijednost veća od realne.

 

Photo: Freepick