Porezna pismenost:  Što znače nove porezne izmjene za mlade

U 2021. godini mladi koji su bili zaposleni u 2020. godini dobit će povrat poreza i prireza i to: oni do 25 godina 100% povrata, a oni od 26 do 30 godina 50% povrata.

U razdoblju od 2017. do 2020. godine u Hrvatskoj je provedeno nekoliko mjera kojima je cilj bio porezno rasteretiti gospodarstvo, ali i smanjiti odlazak mladih iz Hrvatske. 1.1.2020. godine na snagu su stupile izmjene Zakona o porezu na dohodak, a jedna od najzvučnijih promjena odnosila se na povrat plaćenog poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, odnosno plaću, osobama do 30 godina života. Upravo ta mjera je za glavni cilj imala smanjenje odljeva mladih ljudi u inozemstvo jer se njome porezno rasterećuje plaća ljudi do 30 godina života što bi trebalo rezultirati većim osobnim primanjima. Međutim, na nekoliko stvari je potrebno obratiti pažnju i upravo ćemo se njima baviti u nastavku teksta.

Zašto poreze i doprinose plaćamo unaprijed, a stvarna se obveza utvrđuje tek na kraju godine?

Za početak je potrebno razumjeti kako funkcionira sustav poreza na dohodak u Hrvatskoj. Porez na dohodak je porez kojim se, između ostalog, oporezuje rad, odnosno dohodak ostvaren radom. Zakon o porezu na dohodak, kao temeljni pravni akt za oporezivanje rada, navodi kako se porez i prirez na plaću uplaćuje u državni proračun prilikom svake isplate plaće. Iz navedenog proizlazi da se porez i prirez na plaću uplaćuju u državni proračun na mjesečnoj razini. Istovremeno, već spomenuti Zakon o porezu na dohodak propisuje kako se godišnjim dohotkom, između ostalog, smatra ukupan dohodak od nesamostalnog rada, odnosno plaće. Stoga, iz navedenog je jasno da se primici od plaće oporezuju na godišnjoj razini, ali se porez i prirez na plaću plaćaju na mjesečnoj razini i to unaprijed. Stoga, za plaće primljene u 2020. godini su porez i prirez plaćani u siječnju 2020. godine, u veljači 2020. godine, u ožujku 2020. godine, itd., a stvarni porez i prirez za 2020. godinu je moguće utvrditi tek nakon isplate plaće u prosincu 2020. godine. Zašto sustav funkcionira na takav način? Više je razloga; da bi država imala osiguranu solventnost, odnosno kontinuirani priljev sredstava kroz godinu, da bi poduzetnici mogli postepeno plaćati svoje obveze tijekom godine, a ne odjednom na kraju godine, itd.
Nakon svega navedenog, jasno je da se porez i prirez plaćaju unaprijed, tijekom godine, a da se stvarna obveza za plaćanje poreza i prireza utvrđuje tek na kraju godine. Stoga, ako se na kraju godine utvrdi da je osoba trebala platiti manji porez i prirez nego što je stvarno uplatila tijekom godine, tada će se ta razlika vratiti osobi i predstavljat će povrat poreza i prireza. To nas dovodi do već spomenutih izmjena Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.1.2020. godine.

Svima do 25 godina 100% povrata poreza i prireza, a onima od 26 do 30 godina 50% povrata poreza i prireza

Za početak, važno je navesti kako se plaća oporezuje s dvije porezne stope; stopa od 24% se može primjenjivati tek na ugovorene bruto plaće od minimalno 5.000,01 kuna (što znači da se ugovorene bruto plaće do 5.000,00 kuna sigurno ne oporezuju), dok se stopa od 36% može primjenjivati tek na ugovorene bruto plaće od minimalno 42.500,01 kuna (što znači da se ugovorene bruto plaće do 42.500,00 kuna sigurno ne oporezuju stopom od 36%). Navedene zakonske izmjene znače kako će osobe do 25 godina života u ljetnim mjesecima 2021. godine dobiti povrat 100% plaćenog poreza po stopi od 24%, i pripadajućeg prireza na plaće primljene u 2020. godini, dok će osobe od 26 do 30 godina života ostvariti povrat 50% plaćenog poreza po stopi od 24%, i pripadajućeg prireza. Stoga, jasno je kako će se povrat poreza odnositi samo na porez plaćen po stopi od 24% zajedno s pripadajućim prirezom. Međutim, stopa od 36% se odnosi na zaista visoke plaće i zanemariv je broj mladih ljudi koji spadaju u tu kategoriju.

Zašto će povrat poreza i prireza biti baš u ljetnim mjesecima? Razlog je jednostavan; porezna uprava će izdati porezna rješenja u lipnju 2021. godine (u prijevodu, utvrdit će stvarnu obvezu za plaćanje poreza i prireza za 2020. godinu), a potom će kroz srpanj i kolovoz vršiti povrat previše uplaćenog poreza i prireza.

Stoga, možemo zaključiti kako su porez i prirez plaćeni unaprijed kroz 2020. godinu, na kraju 2020. godine je utvrđena stvarna obveza poreza i prireza za 2020. godinu te će se 50% i 100% tih stvarnih obveza vraćati osobama do 30 godina života u ljetnim mjesecima 2021. godine. Iz navedenog proizlaze dva pitanja:

1. Koliki povrat poreza i prireza dobivam ako sam dio godine bio/bila u kategoriji do 25 godina, a dio godine u kategoriji od 26 do 30 godina?
2. Koliki povrat poreza i prireza dobivam ako sam dio godine bio/bila u kategoriji od 26 do 30 godina, a dio godine u kategoriji iznad 30 godina?

Odgovor na oba pitanja je isti, a on glasi – Umanjenje godišnjeg poreza i prireza na plaću se odnosi na cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života. Što to točno znači? To znači da će osoba rođena 15.4.1995. ostvariti povrat 100% plaćenog poreza i prireza na sve plaće primljene u 2020. iako je od 16.4.2020. godine imala više od 25 godina. Isto vrijedi i za osobu rođenu 22.6.1990. koja će ostvariti povrat 50% plaćenog poreza i prireza na sve plaće primljene u 2020. godini iako je od 23.6.2020. imala više od 30 godina. Stoga, ključna je godina rođenja. Navedeno se lako može sumirati u sljedećoj tablici:

Porezno razdobljeGodina rođenja osoba koje ostvaruju pravo na povrat poreza

50% umanjenja poreza i prireza
Godina rođenja osoba koje ostvaruju pravo na povrat poreza

100% umanjenja poreza i prireza
2020.1990., 1991., 1992., 1993. i 1994.
1995., 1996., 1997. …
2021.1991., 1992., 1993., 1994. i 1995.1996., 1997., 1998. …
2022.1992., 1993., 1994., 1995. i 1996.1997., 1998., 1999. …
2023.1993., 1994., 1995., 1996. i 1997.
1998., 1999., 2000. …
2024.1994., 1995., 1996., 1997. i 1998.1999., 2000., 2001. …
2025.1995., 1996., 1997., 1998. i 1999.2000., 2001., 2002. …

Za kraj, da li je sustav poreza na dohodak ovako jednostavan te ga je moguće objasniti u nekoliko rečenica? Nažalost nije jer na povrat poreza utječe mnogo faktora poput:
• Iznosa ugovorene bruto plaće,
• Mjesta prebivališta,
• Rada kod jednog ili više poslodavaca tijekom godine,
• Razdoblja trajanja radnog odnosa,
• Broja djece koju osoba koristi kao poreznu olakšicu,
• Broja uzdržavanih članova obitelji koju osoba koristi kao poreznu olakšicu,
• Korištenog rodiljnog dopusta tijekom godine,
• Korištenog bolovanja dužeg od 42 dana tijekom godine, itd.

Stoga, možemo zaključiti kako će velika većina osoba rođenih 1990. godine ili kasnije (procjena Ministarstva financija je da se radi o tristo tisuća ljudi) u ljetnim mjesecima 2021. godine ostvariti povrat plaćenog poreza i prireza na plaće primljene u 2020. Međutim, zbog maloprije navedenih dodatnih faktora, postoji određeni broj onih koji taj povrat neće ostvariti. Međutim, ključno je napomenuti kako oni koji neće ostvariti povrat zapravo nisu zakinuti. Naime, oni koji ne ostvare povrat jednostavno tijekom 2020. godine nisu niti plaćali porez i prirez što znači da im država nema što ni za vratiti. Na primjer, osoba koja je u 2020. godini imala ugovorenu bruto plaću u iznosu do 5.000,00 kuna neće dobiti povrat poreza i prireza jer se na plaće do bruto iznosa od 5.000,00 kuna uopće ne plaćaju porez i prirez.

Autor: Dino Konsuo, stručnjak u području računovodstva s višegodišnjim iskustvom u Hrvatskoj i Sloveniji.

Photo: Unsplash