Ne putujte u inozemstvo bez ovog osiguranja

Kako troškovi liječenja ne bi bili veći od troškova putovanja, obavezno ugovorite putno zdravstveno osiguranje. I to online, jer ćete dobiti i do 15% popusta!

Kad putujete u Hrvatskoj, putno zdravstveno osiguranje najčešće vam nije potrebno. Osnova putnog osiguranja na području Hrvatske treba biti osiguranje od nezgode. No, kad putujete u inozemstvo, osnova putnog osiguranja su zdravstveno i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Putno osiguranje isplati se ugovoriti ako idete na aktivan odmor, kad mijenjate odredišta i koristite više prijevoznih sredstava ili kad nosite nešto vrijedno sa sobom.

Putno zdravstveno osiguranje može činiti različita kombinacija sljedećih pokrića:

  • putno zdravstveno osiguranje za inozemstvo (među ostalim, pokriva troškovenužnog liječenja, lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik,
  • prijevoz u bolnicu ili do najbližeg raspoloživog liječnika za hitne slučajeve, prebacivanja u specijalnu kliniku ako je to medicinski indicirano, troškove
  • operacije, ako je nužna, te stomatološku uslugu radi oslobađanja od akutne zubobolje),
  • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, odnosno nezgode (s isplatom zaslučaj invaliditeta ili smrti osiguranika),
  • osiguranje od privatne odgovornosti – u slučaju da osiguranik prouzroči smrt,ozlijedi ili ugrozi zdravlje, odnosno uništi stvari treće osobe,
  • osiguranje prtljage od oštećenja ili gubitka,
  • osiguranje od otkaza putovanja (ako putujete u organizaciji agencije i morateotkazati ili prekinuti putovanje, osiguranjem možete povratiti dio cijene
  • putovanja koji zadržava agencija),
  • dodatna osiguranja, kao što je primjerice osiguranje za slučaj gubitkadokumenata i novca na putovanju.

 

Kad putujete u inozemstvo, putno zdravstveno osiguranje može biti vrlo korisno jer ono pokriva troškove spašavanja, hitnog prijevoza u najbližu ustanovu, odnosno do najbližeg liječnika za hitne slučajeve, specijalistički tretman i(li) operaciju, ako su nužni da bi se spasio život i spriječile posljedice za zdravlje osiguranika, kao i nužne lijekove i medicinske potrepštine, odnosno liječenje.

 

Putno osiguranje u inozemstvu pokriva i prijevoz osiguranika u Hrvatsku ako se iz zdravstvenih razloga ne može vratiti na planirani način, a nerijetko i troškove pratnje člana obitelji u slučaju kad je ona potrebna. Također, polica putnog zdravstvenog osiguranja pokriva trošak prijevoza preminule osobe u domovinu.

Ako polica pokriva rizik od gubitka dokumenata i(li) kartica, najčešće podrazumijeva i mogućnost isplate određenog iznosa gotovine da biste mogli podmiriti troškove vezane uz izdavanje novih dokumenata, odnosno doći do gotovine i bez kartica. U pravilu, osiguratelji nude i pomoć u kontaktima s veleposlanstvom i kartičarskim kućama radi blokiranja kartica.

 

Osiguratelji često nude popuste na osiguranje više osoba (obiteljski paket), kao i za dugoročne police koje su prilagođene onima koji često putuju tijekom godine. Tako možete ugovoriti policu koja pokriva jedno konkretno putovanje, višemjesečno osiguranje koje pokriva razdoblje edukacije ili školovanja u inozemstvu ili godišnju policu, koja pokriva osiguranje za sva putovanja tijekom godine za koju je ugovoreno.

 

Ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja putem interneta može biti  jeftinije i do 15 posto nego u poslovnici, stoga prije nego krenete na put, istražite ponude na tržištu i odaberite policu koja odgovara vašim potrebama.