Kakva kreditna povijest, takva budućnost

Kreditno izvješće pokazuje vašu kreditnu povijest i sadašnjost i ima važnu ulogu pri odluci banke o odobrenju kredita. Stoga, pažljivo sa svojom kreditnom budućnosti.

Neodgovoran način upravljanja svojim novcem danas, može itekako utjecati na vašu budućnost.

Kreditne i financijske institucije obrađuju i razmjenjuju podatke o zaduženjima svojih klijenata, za potrebe procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom, posredstvom Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK). Obrada i razmjena podataka se provodi putem Osnovnog sustava registra (OSR sustav). Ako ste klijent banke, u tom će se registru nalaziti  vaše postojeće novčane obveze i zatvorene ili na drugi način podmirene novčane obveze fizičkih i pravnih osoba stare najviše 4 (četiri) godine.

Pojednostavljeno,  u registru  su navedene sve informacije o vašim novčanim obvezama i urednosti njihova podmirivanja. Nakon što podmirite novčanu obvezu u potpunosti, primjerice otplatite kredit, podaci se čuvaju još najviše 4 (četiri) godine od dana kada ste otplatili kredit.     

 

Gdje i kako dobiti svoje kreditno izvješće?

 

Svaki građanin na svoj osobni zahtjev može podnijeti zahtjev za pristup osobnim podacima u OSR sustavu izravno onoj kreditnoj instituciji/kartičnom društvu čiji je  klijent.

Zahtjev možete podnijeti direktno i HROK-u pisanim putem, no u tom slučaju uz obaveznu ovjeru vašeg potpisa kod javnog bilježnika, što je dodatni trošak.

Za detaljnije informacije pogledajte internet stranice www.hrok.hr.