Izašao prvi priručnik za nastavnike o financijskoj pismenosti

U izdanju Štedopisa objavljen je online priručnik za nastavnike o financijskoj pismenosti za završne razrede srednjih škola u sklopu projekta sufinanciranog od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Priručnik prati strukturu udžbenika osobnih financija za srednje škole „Moj novac, moja budućnost“ odobrenog od Agencije za odgoj i obrazovanje za primjenu u nastavi šk. g. 2017./2018. Sadržaj priručnika usklađen je s obrazovnim ishodima udžbenika, a riječ je o ukupno 10 nastavnih sati. Priručnik je nastao u okviru projekta Štedopisa “Financijska pismenost za bolji život – Moj novac, moja budućnost“ sufinanciranog od Ministarstva znanosti i obrazovanja tijekom školske godine 2018./2019.

Cilj priručnika, koji je kao i udžbenik – prvi takve vrste Hrvatskoj, je olakšati stručno-metodičku pripremu za nastavu iz financijske pismenosti čija provedba je obvezna, a mogućnosti provedbe su kroz nastavne predmete, na satu razrednika, kroz izvannastavne aktivnosti, kroz međupredmetne teme Poduzetništvo, Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj i druge ili kao fakultativni predmet Financijska pismenost.

Priručnik prati četiri nastavne cjeline udžbenika (Zaštita potrošača, Novac, Financijske institucije i financijski proizvodi, Planiranje osobnih financija) po temama završnih razreda i nudi nastavnicima mogućnosti kreiranja izvođenja nastavne teme ovisno o željama i potrebama učenika jer je moguće nekim temama dati više prostora, a u trogodišnjim programima spojiti dvije nastavne teme u jednu.

Uz ovaj mrežni priručnik nastavnicima je dostupan i mrežni udžbenik „Moj novac, moja budućnost“ na internetskoj stranici izdavača www.stedopis.hr.