HNB i HANFA financiraju istraživanje OECD-a o financijskoj pismenosti

Maja Vehovec smatra da je financiranje istraživanja financijske pismenosti građana Hrvatske na temelju cjelovitog OECD-ova upitnika koristan i hvalevrijedan potez središnje banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

„Na to smo nešto duže vremena čekali, ali je važno da smo dočekali i da se Hrvatska konačno uključila u krug zemalja koje mjere financijsku pismenost“, rekla je Vehovec za www.stedopis.hr.

Ministarstvo financija, koje koordinira svim aktivnostima u području financijske pismenosti u našoj zemlji, na svojim je web stranicama objavilo da su HNB i HANFA financirali provedbu istraživanja “Mjerenje financijske pismenosti” prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Istraživanjem se ispituje razina financijske pismenosti građana Hrvatske, životne navike i stavovi o korištenju financijskih proizvoda ili usluga, kao i način upravljanja osobnim financijama. Istraživanje se provodi metodom osobnog kontakta s ispitanicima (“licem u lice”) u dobnoj skupini od 18 do 79 godina, na reprezentativnom uzorku a rezultati se očekuju do kraja 2015. godine.

„Na temelju njih bit će moguće efikasnije planirati financijsku edukaciju i ciljano je usmjeravati na skupine kojima je potrebna“, rekla je Vehovec. Kako se radi o jedinstvenom upitniku rezultati su međunarodno usporedivi te će se znati kakvo mjesto Hrvatska dobiva.

„Financijska pismenosti se mjeri u razdobljima od svakih 3 do 5 godina pa se nadamo da je ovo prvi krug ispitivanja, a da će HNB i HANFA zadržati i nadalje podržavati te razvijati svoju društveno odgovornu ulogu u zaštiti potrošača investirajući u testiranje financijske pismenosti“, zaključila je Vehovec.
*Dr. sc. Maja Vehovec je znanstvenica Ekonomskog instituta Zagreb i članica je Upravnog odbora Štedopisa.