Blokirani: Za novi početak najmanje 10 godina

U Hrvatskoj je trenutno blokirano 321.580 građana koji ne mogu vratiti 36,5 milijardi kuna, a u posljednjih godinu dana taj je dug je narastao za 5 milijardi kuna.

Za njih je jedini izlaz Zakon o stečaju potrošača koji je početkom ove godine stupio na snagu, ali u praksi ima mnogo nejasnoća kako ga provoditi, rečeno je na konferenciji “Osobne financije i osobni bankrot” koja se u organizaciji Visokog učilišta Effectus i poslovnog tjednika Lider održala u četvrtak u Zagrebu.

Poznatiji kao zakon o osobnom bankrotu omogućuje kontroliranu otplatu dugova prezaduženih građana kroz izvan sudski postupak pred savjetovalištima, a onda i pred sudom, a za pojedini postupak trebat će najmanje deset godina, procjenjuje pomoćnica ministra pravosuđa Renata Duka.

Iako je cilj da se tim Zakonom prezaduženim građanima omogući novi početak, vjerovnicima namire potraživanja, a u društvu prevenira neodgovorno ponašanje i ublaže posljedice prezaduženosti, ostaje pitanje tko će podnijeti najveći teret osobnog bankrota. Ekonomski analitičar Guste Santini mišljenja je da cijela financijska industrija mora razmisliti kako da građani vrate svoje dugove jer su uz državu, koja je poticala prekomjerno zaduživanje, banke drugi najveći krivac. Potpuno je realno da će se mnogo dugova morati otpisati jer se jednostavno neće imati od čega vratiti. Renata Duka je potvrdila da se susreću i s građanima koji imaju milijunske dugove, a nikakve imovine, te je upitno kako su uopće dobili kredite.

Financijska agencija (Fina) trenutno je osigurala savjetovališta za blokirane građane u samo 21 poslovnici, a prema informacijama s terena, građanima je i i sam početak postupka, poput ispunjavana obrasca zahtjeva potpuno nerazumljiv. Prosječan građanin ne može ga ispuniti bez pomoći stručnjaka, a pravna stručnjakinja Duka potvrdila je da ga je ona ispunjavala 4 sata!

Kako odvjetnici, javni bilježnici, financijski i porezni savjetnici, banke i osiguravajuća društva te tvrtke s velikim potraživanjima prema građanima ne znaju kako provoditi Zakon u praksi, Ministarstvo pravosuđa uskoro će na svojim web stranicama objaviti pozive za stručna savjetovanja.