7 karakteristika odgovornog dužnika

Financijsko blagostanje pojedinca ovisi o odlukama koje sam donosi – iako se to mnogima ne čini tako.

Pojedinci se moraju suočiti sa svim posljedicama koje donose njihovi odabiri. Krajnji cilj odluka koje pojedinac donosi s jedne je strane zadovoljavanje pojedine potrebe ili želje, a s druge strane ostvarivanje osobnih financijskih ciljeva koje si je zadao. Odgovorno potrošačko ponašanje svodi se na dobro informirane, racionalne odluke.

Međutim, na donošenje potrošačkih odluka utječe mnogo čimbenika – zbog kojih donosimo odluke koje će nas dovesti u probleme. Utjecaj okoline, pogotovu obitelji i prijatelja, izrazito je važan za naše potrošačko  odlučivanje i način na koji trošimo novac. Jednako tako, zbog očekivanja okoline, unatoč primjerice smanjenju financijskih mogućnosti pojedinci nastavljaju s istim životnim stilom i razinom potrošnje jer osjećaju pritisak okoline da moraju tako nastaviti.

Ostvarivanje vlastita financijskog blagostanja temelji se na upravljanju novcem, planiranju i pažljivu potrošačkom odlučivanju. Odgovorni dužnici imaju ove karakteristike:

  1. ne troše više novaca nego što  mogu u sadašnjem trenutku i s obzirom na očekivan  položaj u budućnosti
  2. izbjegavaju impulzivne odluke o kupnji; donose dobro informirane odluke
  3. odabiru financijske proizvode i usluge koji su u skladu s njihovim  sadašnjim i budućim financijskim mogućnostima
  4. kvalitetno se informiraju i traže savjete od stručnjaka
  5. štede za nepredviđene izdatke, a to su preporučeni šestomjesečni izdaci jednoga kućanstva
  6. redovno plaćaju obveze po kreditnim karticama i druge financijske obveze
  1. analiziraju moguću buduću financijsku situaciju  uzimajući u obzir smanjenje prihoda, neočekivane troškove, smanjenje vrijednosti realne imovine i nova fiskalna pravila.

Tekst je objavljen u sklopu projekta cjeloživotne financijske pismenosti “Zašto ovo nismo učili u školi?” Addiko banke i Štedopisa.