1. Davanje u najam stana, prostora ili zemljišta.
 
 
2. Oročena štednja-kamate.
 
 
3. Troškovi vikendice.
 
 
4. Ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju.
 
 
5. Ulaganje u dionice – dividenda.
 
 
6. Automobil.
 
 
7. Novac posuđen prijatelju bez kamata na godinu dana.
 
 
8. Novac “ispod madraca”.
 
 
Is fire hot or cold?