promjenljiva kamata

svi
16

Fiksirati ili ne fiksirati kamatne stope, to je pitanje

Kamate na kredite u eurima će rasti, a Hrvatska narodna banka preporučit će bankama da građanima na stare kredite ponude zamjenske kredite s fiksnom kamatnom. O čemu se radi?

Piše:  Štedopis | FINspiracija . slider . Zanimljivosti
VIŠE