Profesori matematike na edukaciji u HNB-u

Profesori matematike na edukaciji u HNB-u

Hrvatska narodna banka ugostila je skupinu profesora matematike iz zagrebačkih srednjih škola u sklopu njihova programa stručnog usavršavanja.

Viceguverner Tomislav Presečan istaknuo je važnost financijske edukacije, uključujući znanja o djelovanju Hrvatske narodne banke, za sve građane, a posebno za nastavnike, koji u svom radu imaju priliku ta znanja prenositi novim generacijama.

Profesori su na edukaciji 12. listopada naučili na koji način središnja banka provodi superviziju kreditnih institucija te koja je uloga HNB-a u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; saznali su i kako se odvija bezgotovinski platni promet u Hrvatskoj te koji su trendovi u bezgotovinskom plaćanju, posebice mobilnom bankarstvu.

Profesori su se upoznati i s mjerama koje HNB poduzima kako bi pojačala svijest o kamatnom riziku, a posebno ih je zanimala Preporuka HNB kamatni rizik, kojom se kreditnim institucijama koje pružaju usluge kreditiranja potrošača preporučuje da svoju paletu kreditnih proizvoda prošire kreditima s fiksnom kamatnom stopom, uz minimiziranje popratnih troškova za potrošače.

Profesori su saznali koje institucije nadziru sudionike financijskog tržišta u Hrvatskoj i koja je uloga HNB u zaštiti potrošača. Osim toga, dobili su praktične savjete o bankovnim proizvodima i uslugama te informacije o rizicima koje oni nose.

Brojna pitanja i otvorena rasprava pokazali su da su financijske teme zanimljive svima, a profesori su najavili i ponovni dolazak na dodatnu edukaciju.