Pravila nagradnog natječaja „Štedopis caffe“

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Štedopis, Vincenta iz Kastva 12,  10000 Zagreb, u daljnjem tekstu: Organizator.

 

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije financijske pismenost mladih. Predviđeni period trajanja nagradnog natječaja je od 5. listopada 2016. do 30.6.2017., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.  Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja i datuma proglašenja dobitnika.

Svrha nagradnog natječaja je podizanje razine financijske pismenosti mladih.

 

OBJAVA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Pravila Natječaja bit će objavljena na Facebook stranici Štedopisa: https://www.facebook.com/Stedopis/

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje u trenutku prijave imaju između 16 i 19  godina, koje prihvaćaju Pravila Natječaja. U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su izravno uključene u pripremu nagradnog natječaja.

Osobe mlađe od 18 godina mogu sudjelovati u nagradnom natječaju uz pisani pristanak roditelja/staratelja.

 

KAKO SUDJELOVATI

U natjecanju sudjeluje tim od 3 učenika. Svaki tim ima lidera. Lider upisuju točne odgovore u pripremljene listiće s pitanjima koje im podijeli voditelj kviza prije početka natjecanja. Voditelja kviza imenuje Organizator.  Lider natjecateljskog tima upisuje odgovore nakon što im voditelj kviza pročita pitanje – timovi imaju 1 minutu za međusobni dogovor i upisivanje odgovora.

Kviz se sastoji od 25 pitanja grupiranih u V. cjelina.  I. cjelina su pet pitanja o novcu, II. cjelina  su pet pitanja „tko je tko“ (prepoznavanje osoba svijeta financija putem fotografija), III. cjelina su 5 pitanja o Europskoj uniji, IV.cjelina su 5 pitanja „fun&facts“ o novcu, dok V. cjelinu čine 5 pitanja o partneru edukativnog kviza.

Pitanja prve tri cjeline proizlaze iz školskog programa za srednje škole i povezana su  s obrazovnim ishodima Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne Novine br. 104/2014.); pitanja 4. i 5. cjeline su pitanja opće kulture.

Točan odgovor na pitanje prve četiri cjeline donosi jedan bod, točan odgovor na pitanje V. cjeline donosi 2 boda.

Rezultat tima je zbroj točnih bodova.

 

Ukoliko više timova ima isti broj bodova, u roku od 5 minuta voditelj postavlja dodatnih pet pitanja iz 5. cjeline koja će izlučiti pobjednike.

Dobitnici će biti odabrani temeljem rang-liste točnih odgovora stručnog povjerenstva. Stručno povjerenstvo čine organizatori nagradnog natječaja.

Sudionici mogu biti diskvalificirani iz daljnjeg natjecanja ako se ne pridržavaju pravila iz Natječaja.

 

Detaljnije informacije o broju pitanja i načinu bodovanja prijavljeni će dobiti nakon što ispune obrazac prijave.

 

 

PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Imena Dobitnika bit će objavljeno u roku od 24 sata od završetka edukativnog kviza na Facebook stranici Štedopisa.

 

FOND NAGRADA

Prva tri najbolje rangirana tima osvojit će nagrade koje će im uručiti predstavnik partera nagradnog natječaja.

  1. nagrada je jednodnevni put u Gardaland za troje.
  2. nagrada je tri poklon bona mjesnog trgovačkog centra u nominalnoj vrijednosti od 150 kuna po jednome bonu.
  3. nagrada su tri poklon bona mjesnog trgovačkog centra u nominalnoj vrijednosti od 100 kuna po jednome bonu.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

 

PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dogovoru oko preuzimanja nagrade putem maila. Ako  Dobitnik u roku od mjesec dana od objave Dobitnika ne preuzme nagradu, nagrada  mu se neće uručiti. Kod preuzimanja nagrade Dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom i potpisati izjavu o primitku iste.

 

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici prihvaćaju pravila ovog nagradnog natječaja te su suglasni da, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se javno objaviti i bez naknade koristiti od strane Organizatora u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu, a za marketinške potrebe Organizatora.

 

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

PRESTANAK OBVEZA

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze priređivača nagradnog natječaja prema dobitniku.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o eventualnom prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice.

 

IZMJENA PRAVILA

Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog Natječaja u slučaju nastanka okolnosti iz prethodnog članka ovih Pravila, a o čemu će sudionici biti obaviješteni putem Facebook stranice organizatora.