Pravila nagradnog natječaja „Pametno sa svojim novcem“

Nagradni natječaj “Pametno sa svojim novcem” (u daljem tekstu: „Nagradni natječaj“)
Priređivač nagradnog natječaja: Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje, Vincenta iz Kastva 12, 10000 Zagreb.

1. Svrha priređivanja nagradnog natječaja

Priređivač priređuje nagradni natječaj u cilju promicanja financijske pismenosti. Nagradni natječaj se organizira na nacionalnoj razini.

2. Trajanje

Nagradni natječaj traje od 30.4.2019. do 14.5.2019. i održava se na web stranici Štedopis

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju pravo sudjelovanja imaju učenici ili studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji u trenutku prijave imaju između 15 i 19 godina i koji to mogu dokazati potvrdom o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu i koji se slažu s ovim pravilima.

Osobe s navršenih 18 godina priređivaču se identificiraju svojim pravim imenom i prezimenom, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Osobe mlađe od 18 godina mogu sudjelovati u nagradnom natječaju uz pisani pristanak roditelja/staratelja.

U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje na bilo koji način neposredno sudjeluju u pripremi i provedbi nagradnog natječaja kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, braća i sestre).

4. Kako sudjelovati

U nagradni natječaj uključuju se korisnici web stranice Štedopis koji su ispunili e-learning do kraja. Korisnici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju tako da u prijavnom obrascu unesu sve podatke i potvrde da se slažu s pravilima nagradnog natječaja i uvjetima korištenja. Kad se korisnik prijavi za sudjelovanje u nagradnom natječaju, priređivaču nagradnog natječaja i od njega ovlaštenoj osobi korisnik dopušta pristup i prikupljanje podataka o adresi elektroničke pošte i broju telefona u nagradnom natječaju. Sva komunikacija sa sudionikom nagradnog natječaja provodi se preko adrese elektroničke pošte i/ili telefonskog broja.

Nakon prijave u aplikaciju korisnik odgovara na postavljena pitanja tako da od 2 (dva) ili više navedenih odgovora odabere 1 (jedan) točan klikom na odgovor.

Dobitnici će biti odabrani temeljem prikupljenog broja bodova koji su kombinacija broja točnih odgovora te brzine rješavanja kviza.

Svaka osoba (iako koristi različite adrese elektroničke pošte) može osvojiti samo jednu nagradu tijekom cijelog trajanja natječaja. Osoba može sudjelovati u nagradnom najtečaju neograničeno broj puta, ali će se samo njegovi prvi odgovori uzimati u obzir za nagradu. Ako isti korisnik sudjeluje u natječaju s više različitih email adresa, u obzir će se uzeti samo ona email adresa s koje je prvi put odgovarao na pitanja.

5. Nagrade

U razdoblju od 30.4. 2019. do 7.5.2019. dodjeljuje se jedna  nagrada u iznosu od 1000,00 kn (tisuću kuna).

U razdoblju od 8.5.2019. do 14.5.2019. dodjeljuje se jedna nagrada u iznosu od 1000,00 kn   (tisuću kuna).

6. Objava dobitnika

Dobitnici nagrada će se proglasiti te njihovo ime objaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od posljednjeg dana razdoblja Nagradnog natječaja.

7. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade

Dobitnici će o osvajanju nagrade biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte i/ili telefona i objavljeni na facebook i internet stranici Štedopisa.

Ako dobitnik ne odgovori u roku od 1 dana od poziva/poslanog maila, nagrada se dodjeljuje sljedećem koji se kvalificirao za nagradu te se ponavlja postupak kontaktiranja od strane Štedopisa.

8. Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć.

Priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima.

9. Suglasnost s pravilima

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

10. Pravo otkazivanja

Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, bugova, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Pravila, molimo da se obratite na adresu stedopis@stedopis.hr.