Pravila nagradnog natječaja  „Online plaćanja“ (u daljem tekstu: „Nagradni natječaj“)

Priređivač nagradnog natječaja: Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje, Vincenta iz Kastva 12, 10000 Zagreb.

1. Svrha priređivanja nagradnog natječaja

Priređivač priređuje nagradni natječaj u cilju promicanja financijskog obrazovanja. Nagradni natječaj se organizira na nacionalnoj razini.

 2. Trajanje

Nagradni natječaj traje od 5.3.2017. do 26.3.2017. i održava se na web stranici Štedopis https://www.stedopis.hr/online-placanja/.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju pravo sudjelovanja imaju učenici ili studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,  koji to mogu dokazati potvrdom o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu i  koji se slažu s ovim pravilima.

Osobe s navršenih 18 godina priređivaču se identificiraju svojim pravim imenom i prezimenom, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Osobe mlađe od 18 godina mogu sudjelovati u nagradnom natječaju uz pisani pristanak roditelja/staratelja.

U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati  osobe koje na bilo koji način neposredno sudjeluju u pripremi i provedbi nagradnog natječaja kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, braća i sestre).

4. Kako sudjelovati

U nagradni natječaj uključuju se korisnici web stranice Štedopis koji su ispunili e-learning do kraja. Korisnici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju tako da u prijavnom obrascu unesu sve podatke i potvrde da se slažu s pravilima nagradnog natječaja i uvjetima korištenja. Kad se korisnik prijavi za sudjelovanje u nagradnom natječaju,  priređivaču nagradnog natječaja i od njega ovlaštenoj osobi korisnik dopušta pristup i prikupljanje podataka o adresi elektroničke pošte i broju telefona u nagradnom natječaju. Sva komunikacija sa sudionikom nagradnog natječaja provodi se preko adrese elektroničke pošte i/ili telefonskog broja.

Nakon prijave u aplikaciju korisnik odgovara na postavljena pitanja tako da od 2 (dva) ili više navedenih odgovora odabere 1 (jedan) točan klikom na odgovor.

Dobitnici će biti odabrani temeljem prikupljenog broja bodova koji su kombinacija broja točnih odgovora te brzine rješavanja kviza.

Svaka osoba (iako koristi različite adrese elektroničke pošte) može  osvojiti samo jednu nagradu tijekom cijelog trajanja natječaja.

5. Nagrade

U razdoblju od 5.3. 2017. do 12.3.2017. dodjeljuje se jedna velika nagrada  u iznosu od 1.000,00 kn (jednatisuća kuna) te svakog dana jedna dnevna nagrada u iznosu od 100 kn (sto kuna).

U razdoblju od 13.3.2017. do 19.3.2017. dodjeljuju se jedna velika nagrada  iznosu od 1.000,00 kn (jednatisuća kuna) te svakog dana jedna dnevna nagrada u iznosu od 100 kn (sto kuna).

U razdoblju od 20.3.2017. do 26.3.2017. dodjeljuje se jedna velika nagrade u iznosu od 1.000,00 kn (jednatisuća kuna) te svakog dana jedna dnevna nagrada u iznosu od 100 kn (sto kuna).

6. Objava dobitnika

Dobitnici velikih nagrada će se proglasiti te njihovo ime objaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od posljednjeg dana razdoblja Nagradnog natječaja. Dobitnici dnevnih nagrada će se proglasiti te njihovo ime objaviti najkasnije u roku 8 (osam) dana.

7. Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade

Dobitnici će o osvajanju nagrade biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte i/ili telefona i objavljeni na facebook  i internet stranici Štedopisa.

Ako dobitnik ne odgovori u roku od 1 dana od poziva/poslanog maila, nagrada se dodjeljuje sljedećem koji se kvalificirao za nagradu te se ponavlja postupak kontaktiranja od strane Štedopisa.

8. Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć.

Priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima.

9. Suglasnost s pravilima

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

10.  Pravo otkazivanja

Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim virusom, bugova, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Pravila, molimo da se obratite na adresu stedopis@stedopis.hr.

PRAVILA

Proučite pravila nagradnog natječaja.

O PROGRAMU

Proučite program.

NAGRADE

Dnevne i tjedne nagrade.

DOBITNICI

Dnevne i tjedne nagrade.

©2017. Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje. Sva prava pridržana. Uvjeti korištenja.
Program financijskog obrazovanja omogućila Hrvatska udruga banaka.