Kamatni rizik i kako se zaštititi

Zamjena kamatnih stopa podrazumijeva zamjenu promjenjivih kamatnih stopa za fiksne i obrnuto i koristi se pri dugoročnoj izloženosti kamatnom riziku.

Rizik je vjerojatnost gubitka zbog nastupa određenog događaja. Kod kamatnog rizika radi se o mogućim gubicima zbog promjene kamatnih stopa na tržištu u odnosu na kamatnu stopu koja je vrijedila u trenutku ugovaranja određenog depozitnog ili kreditnog posla.

Ako se danas zadužujemo uz kamatnu stopu 5% godišnje koja je promjenjiva, kasniji rast kamatne stope na primjer na razinu 7% godišnje prouzročit će znatno povećanje iznosa kamata koje ćemo platiti vjerovniku, zbog čega mjesečni anuitet otplate npr. studentskog, gotovinskog, stambenog ili drugog kredita može postati znatno veći nego u trenutku odobravanja kredita.
Međutim, kamatni rizik postoji i kod fiksnih kamatnih stopa, jer ako smo se zadužili po fiksnoj stopi 7%, dok je trenutna tržišna kamatna stopa na nove kredite 5%, plaćamo znatno veći iznos kamata nego što bi odgovaralo postojećim uvjetima.

Kamatni rizik postoji kod ugovaranja fiksnih i promjenljivih kamatnih stopa, pri čemu smjer kretanja kamatnih stopa može biti različiti za različite valute (kunu u odnosu na euro) pa i za različita dospijeća zaduživanja. U slučaju fiksnih kamatnih stopa postoji rizik da će za određenu valutu buduće tržišne kamatne stope biti niže od onih uz koji je danas ugovoren kredit, ali za dužnika barem ne postoji neizvjesnost rasta tereta otplate kredita ako bi došlo do rasta tržišnih kamatnih stopa.

 

Kako se građani mogu zaštititi od kamatnog rizika

 

Građani koji imaju kredite mogu se kod banaka raspitati o mogućnosti zamjene ugovorenih kamatnih stopa povoljnijima koji se nude na tržištu. Danas postoji velika konkurencija banaka na tržištu i informacije s terena govore da se tako mogu postići uštede i do 30 posto tereta otplate kredita.

Građani koji tek planiraju uzeti kredit najbolje se mogu zaštiti tako da prilikom uzimanja kredita unaprijed dogovore mogućnost refinanciranja u budućnosti.

Zamjena kamatnih stopa podrazumijeva zamjenu promjenjivih kamatnih stopa za fiksne i obrnuto i koristi se pri dugoročnoj izloženosti kamatnom riziku. Zamjena štiti u dva smjera: 1) od porasta kamatnih stopa – kada se promjenjiva kamatna stopa na dug mijenja za fiksnu i 2) od mogućeg smanjenja kamatnog troška – zamjena fiksne kamatne stope na dug za promjenjivu u slučaju pada referentnih kamatnih stopa (Euribor)*.

Prema nedavnim istupima guvernera Hrvatske narodne banke, građani su izloženi riziku porasta kamatnih stopa zbog čega će HNB od banaka tražiti da im omoguće zamjenu promjenjivih kamatnih stopa na dug za fiksnu.

 

*Euribor je prosječna međubankarska kamatna stopa po kojoj prvorazredne banke unutar Europske monetarne unije međusobno posuđuju novac. Utvrđuje se svakog radnog dana u Bruxellesu, a podatke o visini stopa objavljuju European Banking Federation i ACI – The Financial Markets Association. EURIBOR je također javno dostupan na informacijskim sustavima Reuters i Bloomberg, te na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu.