HNB bankama: Dodatak ugovora za moratorij kredita potpisat će se naknadno

Poizlazi to iz odgovora na upite koje su banke postavile Hrvatskoj narodnoj banci a objavljeni su još 3. travnja na internetu HNB-a. Troškovi solemnizacije aneksa ugovora o moratoriju se neće moći izbjeći, kažu iz HUB-a.

Ako podnesete zahtjev za moratorij kredita i banka ga odobri, nije neophodno potpisivanje dodatka ugovora te je dovoljno da banka pošalje obavijest da je odobrila zaprimljeni zahtjev i do kada je odobren moratorij. Proizlazi to iz odgovora na upite koje si banke postavile Hrvatskoj narodnoj banci te su objavljeni 3. travnja na internetu HNB-a.

 

“U okvirima svoje nadležnosti za nadzor nad primjenom ZOKI-a, ZPK-a i ZSPK-a, HNB smatra da bi za vrijeme trajanja mjera i postupaka usmjerenih na suzbijanje pandemije COVID-a 19, kreditne institucije mogle privremeno modificirati postupanje u svrhu reguliranja odgode plaćanja kreditnih obveza dužnika na način da se o tome sporazumiju razmjenom obavijesti, zahtjeva, ponude i prihvata ponude, bez obveznog kontakta i potpisivanja te ovjere aneksa ugovora, odnosno korištenjem nekog od oblika trajnog medija koji udovoljavaju posebnim uvjetima. Da bi udovoljavao posebnim uvjetima, trajni medij mora omogućiti lako utvrđivanje sadržaja sporazuma/dogovora te vremena kada su obavijest, zahtjev, ponuda i prihvat ponude upućeni drugoj strani i istovremeno jamčiti nepromjenjivosti njihova sadržaja kao i pristup tijekom određenog vremena i mogućnost njihova nepromijenjenog reproduciranja.

 

S tim u vezi, mišljenja smo da bi prihvatljiv trajni medij u ovim okolnostima podrazumijevao međusobnu razmjenu informacija/podataka korištenjem digitalnih kanala (internet i mobilno bankarstvo) kao i putem elektronske pošte, ali pod uvjetom da se ista odvija između službene e-adrese kreditne institucijei e-adrese koju je klijent prijavio kreditnoj instituciji za komunikaciju vezano uz njihov ugovorni odnos/e. Pri tome je potrebno voditi računa da se, neovisno o kanalu komunikacije, klijentu dostave sve potrebne informacije o uvjetima ponude kao da se isto ugovara u redovnim uvjetima.

 

Po isteku mjera i postupaka usmjerenih na suzbijanje pandemije, kreditna institucija dužna je osigurati da se svi sporazumi o odgodi plaćanja kreditnih obveza postignuti na neki od prethodno navedenih načina, sklope u zakonom propisanom obliku.

 

Ujedno skrećemo pozornost da HNB, a nastavno na priopćenja Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), očekuje da kreditne institucije u odnosu na svoje klijente –potrošače i prilikom provođenja svih oblika privremenih mjera i postupaka povezanih s okolnostima uzrokovanima COVID-19, prioritetno uzimaju u obzir prava i interese potrošača. S tim u vezi, HNB upućuje sve kreditne institucije da prilikom provođenja mjera povezanih sa stambenim potrošačkim i drugim oblicima kredita za potrošače osiguraju da su potrošači adekvatno informirani o uvjetima uvođenja tih mjera, njihovom trajanju i uvjetima njihovog korištenja. Pri tome, kreditne institucije moraju voditi računa da te mjere odobravaju i provode u skladu sa svim važećim zakonskim odredbama, a posebno onima koje se odnose na informiranje, objavljivanje uvjeta i obavještavanje potrošača.

 

HNB pozdravlja najave kreditnih institucija da neće naplaćivati dodatne naknade za vrijeme trajanja odgode plaćanja kredita, jednako kao i privremeno ukidanje naknada za podizanje gotovine debitnim karticama na bankomatima svih banaka, kako bi građani imali mogućnost podizati gotovinu na najbliže dostupnim bankomatima.

 

Pored toga, međutim, HNB očekuje od kreditnih institucija da, u slučaju eventualnog uvođenja novih ili dodatnih naknada poveznih s ranije spomenutim mjerama, pažljivo razmotre opravdanost istih uzimajući u obzir pravne i reputacijske rizike koji pri tome mogu nastati. Ista očekivanja potrebno je ispuniti i u slučajevima kada kreditne institucije u okviru provođenja tih mjera potrošačima nude/ili prodaju neke dodatne proizvode i/ili usluge, a koji ne bi bili nužno potrebni potrošaču ili ne bi udovoljavali njegovim iskazanim potrebama.”

 

No, na pitanje jedne banke razmišlja li HNB o donošenju odluke da se zahtjev za moratorijem, s ciljem minimalnog kontakta i smanjenja troška za klijente, proglasi pravno valjanim osnovom za kasniju poslovnu suradnju, kako ne bi bilo potrebno naknadno potpisivati anekse ugovora, odgovor središnje banke je negativan.  Što znači da će se aneksi ipak morati potpisati, i to naknadno. Dodavši tome priopćenje Hrvatske udruge banaka da je solemnizacija aneksa ugovora nužna samo kada je inicijalni ugovor solemniziran, a to je kako se navodi samo kod stambenih kredita,  proizlazi da će građani koji ne mogu plaćati rate stambenih kredita ipak imati i taj trošak odgode kredita.

Iza navedenoga se može zaključiti da se prepustilo samim bankama da odluče hoće li ili neće građani imati  dodatne troškove obrade kredita, uključujući i troškove solemnizacije aneksa ugovora o kreditu. 
Photo: Unsplash