Financijski izvještaji za 10 poslovnih odluka

Osnovni financijski izvještaji bilanca, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku govore koju imovinu posjedujte i komu dugujete na određeni dan, odakle vaš novac dolazi i koliko novca trebate te su izuzetno korisni za donošenje pametnih poslovnih odluka

Važno je razumjeti tko se i u koje svrhe oslanja na financijske podatke poduzeća.

Prvi ste korisnik vi kao vlasnik ili direktor koji putem financijskih podataka pratite rezultate prodaje i potrošnje da biste odlučili o ulaganju ili financiranju i slično. Pri tome je važno da imate pristup pravodobnim, vjerodostojnim i točnim financijskim podacima kako biste donijeli ispravnu poslovnu odluku.

 

Deset poslovnih odluka

 

U osnovi, poduzetnici moraju donijeti deset vrsta odluka o ​​načinu na koji poduzeće namiče novac i kako ga raspoređuje. Zamislite to kao poluge koje možete povući u bilo kojem trenutku. Izazov je znati koju od deset poluga povući i u kojem trenutku.

Postoji pet poluga za nabavu novca:

  1. optimiranje gotovine iz poslovanja donošenjem odluka koje smanjuju troškove ili povećavaju prihode
  2. optimiranje novca uložena u obrtni kapital promjenom kreditnih uvjeta s kupcem, smanjenjem količine zaliha i sl.
  3. donošenje odluke o prodaji jednog ili više dijelova poslovanja radi prikupljanja gotovine
  4. prikupljanje gotovine kreditom  i
  5. prikupljanje gotovine izdavanjem novih dionica (ako je riječ o dioničkom društvu).

Općenito, pet je poluga koje možete povući za raspoređivanje gotovine:

  1. ponovno uložite u postojeće operacije kupnjom nove opreme ili otvaranjem novih lokacija ili ulaganjem u nove tehnologije
  2. novi posao
  3. otplata duga
  4. isplata dividende dioničarima
  5. kupnja dionica poduzeća.

Upravljanje financijskim zdravljem bilo koje organizacije svodi se na tih deset odluka, a da biste ih donijeli, morate razumjeti kako se vaša organizacija ponaša operativno i financijski.

 

Koje dvije stvari zanimaju banke

 

Banke i zajmodavci sljedeća su skupini korisnika financijskih informacija. Mnogi poduzetnici pregovaraju s bankarima kad im treba kapital za poslovanje, no prije nego što odobre kredit banke zanimaju dvije stvari: može li poduzetnik otplaćivati kredit, pa će promatrati tok novca koji poslovanje stvara te  može li se banka osigurati ako netko ne bude mogao vraćati kredit.

Ako nemate 1. i 2., teško ćete dobiti kredit od banke,  pa ćete morati potražiti nove zajmodavce kako biste financirali svoje poslovanje.

 

Što zanima dobavljače, poreznu upravu i kupce

 

Ostali korisnici vaših financijskih izvještaja dobavljači su koje zanima hoće li njihova potraživanja biti plaćena na vrijeme; Vlada odnosno Porezna uprava koja gleda rentabilnost vašeg poslovanja, visinu ostvarenog prometa i dobiti te vaši kupci zbog mogućnosti servisiranja i reklamiranja vaše robe i usluga.

Odakle sve te informacije o vašem poslovanju dolaze? Iz financijskih izvještaja vašeg poslovanja koji evidentiraju vaše poslovne i financijske aktivnosti; oni prikazuju financijsku snagu, likvidnost i izvođenje poslovnih aktivnosti.

Osnovni financijski izvještaji jesu Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom toku, a postoje i pomoćni izvještaji koji pomažu u njihovu razumijevanju ‒ Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijske izvještaje.

Izvještaj o promjenama kapitala pokazuje sve promjene kapitala u jednom razdoblju.

Bilješke uz financijske izvještaje prikazuju dodatne i dopunske informacije vezane uz Bilancu, Račun dobiti i gubitka, novčanog toka i promjenama na kapitalu. Bilješke sadržavaju samo važna objašnjenja.

Osnovne financijske izvještaje objasnit ćemo u sljedećem ciklusu.

 

Autor: Snježana Prpić Rudić

 

Tekst je objavljen u sklopu projekta financijske pismenosti za poduzetnike „Upoznaj svoje poslovanje“ Addiko banke i Štedopisa.

Photo: Unsplash