Modul 1 Zaštita potrošača

 

Nastavna jedinica 1 Prvi razred

1.    Što je to potrošnja, a što potrošač?
1.1.    Što nam treba, a što želimo?

Nastavna jedinica 2 Drugi razred

2.    Upoznajte svoja potrošačka prava….i obveze!
2.1.    Kako napisati prigovor?
2.2.    Tko je zadužen za zaštitu potrošačkih prava?
2.3.    Internetska kupnja-  što sve trebate znati o tome i koja su vaša prava?

Nastavna jedinica 3 Treći razred

3.    Informirano donošenje odluke o kupnji

Nastavna jedinica 4 Četvrti razred

Što je to marketing, a što komunikacija?
4.1. Marketinška komunikacija
4.2. Što je to oglašavanje?
4.3. Mediji
4.4. Biti „cool” ima svoju cijenu

 

Modul 2 Novac

 

Nastavna jedinica 1 Prvi razred (OVA LEKCIJA JE ZA POKAZATI KAKO BI SE MOGLO UREDITI)

Kako je nastao i što je novac?
5.1. Novac na tekućem  računu
5.2. Funkcije novca u domaćim i međunarodnim plaćanjima
5.2.1. Kako izvršiti kupnju ili prodaju stranih valuta?
5.2.2. Promjene deviznih tečajeva

Nastavna jedinica 2 Drugi razred

Izbor načina plaćanja
6.1. Debitne platne kartice
6.2. Kreditne kartice i kartice s odgođenom naplatom
6.3. Prepaid kartice

Nastavna jedinica 3 Treći razred

Klasični i suvremeni oblici izvršavanja platnih transakcija
7.1. Plaćanja putem interneta
7.2. Elektroničko bankarstvo
7.3. Klasični i elektronički nalog za plaćanje

Nastavna jedinica 4 Četvrti razred

8.    Novac i inflacija
9.    Što su to kamate?
9.1. Jednostavni kamatni račun na primjeru jednogodišnjeg oročenja depozita
9.2. Uloga kamata u očuvanju realne vrijednosti novčane imovine u funkciji štednje
9.3. Jednostavni kamatni račun na primjeru višegodišnjeg oročenja depozita
9.4. Jednostavni kamatni račun uz proporcionalnu metodu obračuna kamata
9.5. Složeni kamatni račun za višegodišnje oročenje

 

Modul 3 Financijske institucije i financijski proizvodi

 

Nastavna jedinica 1 Prvi razred

10. Financijski sustav Hrvatske

Nastavna jedinica 2 Drugi razred

11. Štedni proizvodi kreditnih institucija

Nastavna jedinica 3 Treći razred

12. Obilježja imovine u funkciji štednje ili ulaganja

Nastavna jedinica 4 Četvrti razred

13. Oblici, namjene i uvjeti odobravanja kredita

 

Modul 4 Planiranje osobnih financija

 

Nastavna jedinica 1 Prvi razred

Čimbenici koji utječu na planiranje u osobnim financijama
Proces planiranja osobnih financija
15. 1 Procjena trenutne financijske situacije
15.2  Postavljanje financijskih ciljeva i kreiranje financijskog plana
15. 3 Kontrola financijskog plana

Nastavna jedinica 2 Drugi razred

Što je proračun i čemu služi?
16.1 Zašto koristiti proračun
16.2 Kako napraviti proračun
17. Proces kreiranja proračuna
17.1 Bilježite svoje prihode i svoju potrošnju
17.2 Kreirajte kategorije prihodi i kategorije izdataka
17.3 Dodijelite iznos novca svakoj kategoriji potrošnje
17.4 Implementirajte i kontrolirajte proračun u vremenu
17.5 Procijenite i prilagodite

Nastavna jedinica 3 Treći razred

Upravljanje dugom
18.1 Odgovorno zaduživanje

Nastavna jedinica 4 Četvrti razred

19. Planiranje štednje i ulaganja
19.1. Štednja
19.2. Ulaganje
19.3. Odrednice štednje i ulaganja
19.4. Štedno-ulagački proizvodi
19.5. Rizici u upravljanju osobnim financijama
19.6. Planiranje mirovine
19.7. Planiranje porezne pozicije